Łukasz Marciniak

Doradca Restrukturyzacyjny posiadający licencje wydaną przez Ministra Sprawiedliwości (licencja nr 953)


Aleksandra Marciniak 

Doradca Restrukturyzacyjny posiadający licencje wydaną przez Ministra Sprawiedliwości (licencja nr 1357)

Jednym z głównych zadań doradcy restrukturyzacyjnego jest pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa obejmuje m.in. zastosowanie odpowiednich instrumentów i procedury, które pomogą uniknąć jego upadłości i likwidacji.

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego współpracuje z profesjonalnymi kancelariami adwokatów i radców prawnych, doradcami podatkowymi, biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz licznymi specjalistami z zakresu prawa gospodarczego, co zapewnia świadczenie usług w pełnym i kompleksowym zakresie na najwyższym poziomie.


Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności:

  • SYNDYKA na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
  • NADZORCY i ZARZĄDCY na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
  • DORADZTWA RESTRUKTURYZACYJNEGO obejmującego udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenia innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.