Gospodarstwo Rolne Janusz Sompolski w restrukturyzacji 
sygn. akt. XI GRp 46/19

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sędzia-komisarz - ASR Artur Kapłon

Nadzorca sądowy - Łukasz Marciniak  

30.12.2019 r. - postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

SAPO - DOBRA sp. z o. o. w restrukturyzacji 
sygn. akt. XI GRp 18/19

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - ASR Artur Kapłon
Nadzorca sądowy - Łukasz Marciniak

05.06.2019 r.
 - postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (MSiG nr 133/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. - poz. 36337)

05.08.2019 r. - obwieszczenie o terminie zgromadzenia wierzycieli (MSiG nr 150/2019 z dnia 05.08.2019 r. - poz. 40585)

06.08.2019 r. - obwieszczenie o spisie wierzytelności oraz spisie wierzytelności spornych  (MSiG nr 151/2019 z dnia 06.08.2019 r. - poz. 40854)

17.01.2020 r. - obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności i stwierdzeniu przyjęcia układu (MSiG nr 11/2020 z dnia 17.01.20220 r. - poz. 2649)

10.01.2020 r. - obwieszczenie o terminie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu (MSiG nr 6/2020 z dnia 10.01.20220 r. - poz. 1292)

08.04.2020r. - obwieszczenie o zatwierdzeniu przyjętego układu (MSIG nr 69/2020 z dnia 08.04.2020 r. - poz. 18046)


TURDROG Zygmunt Kucharski w restrukturyzacji 

XI GRp 23/18

ąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - SSR Irena Flotyńska

Nadzorca sądowy - Łukasz Marciniak

10.10.2018 r. - postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (MSiG nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r. - poz. 185)

17.01.2019 r. - obwieszczenie o spisie wierzytelności (MSiG nr 12/2019 z dnia 17.01.2019 r. - poz. 3051)