Gospodarstwo Rolne Monika Kowalska w restrukturyzacji

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Nadzorca układu - Łukasz Marciniak

02.04.2021 r. - obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (MSiG nr 64/2021 z dnia 02.04.2021 poz. 22379)

Gospodarstwo Rolne Tomasz Kowalski w restrukturyzacji

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Nadzorca układu - Łukasz Marciniak

02.04.2021 r. - obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (MSiG nr 64/2021 z dnia 02.04.2021 poz. 22380)

Gospodarstwo Rolne Jacek Pawełek w restrukturyzacji
sygn. akt XIV GRz 23/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Nadzorca układu - Łukasz Marciniak

03.03.2021 r. - obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (MSiG nr 42/2021 z dnia 03.03.2021 poz. 15080)

Gospodarstwo Rolne Anna Pawełek w restrukturyzacji
sygn. akt XIV GRz 22/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Nadzorca układu - Łukasz Marciniak

03.03.2021 r. - obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (MSiG nr 42/2021 z dnia 03.03.2021 poz. 15079)

Gospodarstwo Rolne Jarosław Szymczak w restrukturyzacji
sygn. akt XI GRz 18/21

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Nadzorca układu - Łukasz Marciniak 

18.02.2021 r. -  obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (MSiG nr 33/2021 z dnia 18.02.2021 poz. 11975)

Biuro Rachunkowe MAX Maria Arndt w restrukturyzacji 
sygn. akt XV GRp 1/21

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XV Wydział Gospodarczy
Nadzorca sądowy - Łukasz Marciniak
21.01.2021 r. -
postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

Gospodarstwo Rolne Janusz Sompolski w restrukturyzacji 
sygn. akt. XI GRp 46/19

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sędzia-komisarz - ASR Artur Kapłon

Nadzorca sądowy - Łukasz Marciniak  

30.12.2019 r. - postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

03.09.2020 r. - obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności (MSiG nr 172/2020 z dnia 03.09.2020 r. - poz. 44596)

02.11.2020 r. - obwieszczenie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego (MSiG nr 214/2020 z dnia 02.11.2020 r. - poz. 59828) 

SAPO - DOBRA sp. z o. o. w restrukturyzacji 
sygn. akt. XI GRp 18/19

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - ASR Artur Kapłon
Nadzorca sądowy - Łukasz Marciniak

05.06.2019 r.
 - postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (MSiG nr 133/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. - poz. 36337)

05.08.2019 r. - obwieszczenie o terminie zgromadzenia wierzycieli (MSiG nr 150/2019 z dnia 05.08.2019 r. - poz. 40585)

06.08.2019 r. - obwieszczenie o spisie wierzytelności oraz spisie wierzytelności spornych  (MSiG nr 151/2019 z dnia 06.08.2019 r. - poz. 40854)

17.01.2020 r. - obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności i stwierdzeniu przyjęcia układu (MSiG nr 11/2020 z dnia 17.01.20220 r. - poz. 2649)

10.01.2020 r. - obwieszczenie o terminie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu (MSiG nr 6/2020 z dnia 10.01.20220 r. - poz. 1292)

08.04.2020 r. - obwieszczenie o zatwierdzeniu przyjętego układu (MSIG nr 69/2020 z dnia 08.04.2020 r. - poz. 18046)

TURDROG Zygmunt Kucharski w restrukturyzacji 

XI GRp 23/18

ąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - SSR Irena Flotyńska

Nadzorca sądowy - Łukasz Marciniak

10.10.2018 r. - postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (MSiG nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r. - poz. 185)

17.01.2019 r. - obwieszczenie o spisie wierzytelności (MSiG nr 12/2019 z dnia 17.01.2019 r. - poz. 3051)

22.10.2020 r. - obwieszczenie o terminie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem (MSiG nr 207/2020 z dnia 22.10.2020 r. - poz 57191)

11.12.2020 r. - obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności i przyjęciu układu (MSiG nr 241/2020 z dnia 11.12.2020 r.- poz 70800)

22.12.2020 r. - obwieszczenie o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli (MSiG nr 250/2020 z dnia 22.12.2020 r. - poz 74265)

22.03.2021 r. - obwieszczenie o zakończeniu postępowania (MSiG nr 55/2021 z dnia 22.03.2021 r. - poz. 19668)