Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA

w upadłości

INFORMACJA DOTYCZĄCA AKT OSOBOWYCH BYŁYCH PRACOWNIKÓW

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że akta osobowe i dokumentacja płacowa byłych pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości została przekazana do składnicy akt:

ARCHIWUM USŁUGOWE "AKTA" Sp. z o. o.
ul. Adama Mickiewicza 6
98-200 Sieradz
tel./fax: 43 822 79 14
tel. kom.: 602 39 36 26
e-mail: archiwum@archiwum-akta.pl
www.archiwum-akta.pl  

Byli pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości, którzy dla własnych potrzeb chcą uzyskać potrzebne dokumenty osobowo-płacowe winni zwrócić się do ww. archiwum ze stosownymi pismami i zapytaniami.