SAPO-DOBRA Sp. z o.o. w restrukturyzacji

W dniu 02 czerwca 2020 roku uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, o zatwierdzeniu układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 14 listopada 2019 roku w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki SAPO-DOBRA Sp. z o.o. z siedzibą w Długiej Wsi. 

Przygotowany w toku postępowania plan restrukturyzacyjny spółki i propozycje układowe uzyskały poparcie większości wierzycieli, którzy zagłosowali za przyjęciem układu. Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2020 roku, Sąd Rejonowy Poznań Stare - Miasto w Poznaniu zatwierdził układ. 

SAPO-DOBRA Sp. z o.o. w restrukturyzacji

NOWY TERMIN ZGROMADZENIA WIERZYCIELI

Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika SAPO-DOBRA Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Długiej Wsi niniejszym zawiadamia, że Sędzia-komisarz na posiedzeniu w dniu 26 września 2019 roku odroczył termin zgromadzenia wierzycieli do dnia 14 listopada 2019 roku. Nowy termin zgromadzenia wierzycieli 14 listopada 2019 roku, godz. 10:00, sala 133
w budynku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,  ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań.


TERMIN ZGROMADZENIA WIERZYCIELI

Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika SAPO-DOBRA Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Długiej Wsi niniejszym zawiadamia, że Sędzia-komisarz zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem i wyznaczył jego termin na dzień 26 września 2019 roku, godz. 10:00, sala 133 w budynku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,           ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA

w upadłości

INFORMACJA DOTYCZĄCA AKT OSOBOWYCH BYŁYCH PRACOWNIKÓW

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że akta osobowe i dokumentacja płacowa byłych pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości została przekazana do składnicy akt:

ARCHIWUM USŁUGOWE "AKTA" Sp. z o. o.
ul. Adama Mickiewicza 6
98-200 Sieradz
tel./fax: 43 822 79 14
tel. kom.: 602 39 36 26
e-mail: archiwum@archiwum-akta.pl
www.archiwum-akta.pl  

Byli pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości, którzy dla własnych potrzeb chcą uzyskać potrzebne dokumenty osobowo-płacowe winni zwrócić się do ww. archiwum ze stosownymi pismami i zapytaniami.

LISTY WIERZYTELNOŚCI

I uzupełniająca lista wierzytelności
  • Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 roku, Sędzia Komisarz zatwierdził I uzupełniającą listę wierzytelności.
  • Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że w dniu 2 listopada 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 213/2018 (5601) ukazało się obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności (pozycja 47986).
  • Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości, informuje, iż I uzupełniająca lista wierzytelności została przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 17 sierpnia 2018 r. I uzupełniająca lista wierzytelności  zawiera 6 wierzycieli.

Lista wierzytelności

  • Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości, informuje, że w dniu 18 września 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 181/2018 (5569) ukazało się obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności (pozycja 40455).
  • Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości, informuje, iż lista wierzytelności została przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 29 listopada 2017 r. Lista wierzytelności zawiera 161 wierzycieli.

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Wykaz zbiorczy

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że w dniu 25 maja 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził do wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwotę 1 034 509,58 zł na rzecz pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości.
Świadczenia te zostaną wypłacone osobom uprawnionym niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Wykaz uzupełniający nr 1

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził do wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwotę 310 854,22 zł na rzecz pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości.
Świadczenia te zostaną wypłacone osobom uprawnionym niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Wykaz uzupełniający nr 2

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził do wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwotę 69 924,85 zł na rzecz pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości.
Świadczenia te zostaną wypłacone osobom uprawnionym niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.