Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

Lista wierzytelności

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości, informuje, iż lista wierzytelności została przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 29 listopada 2017 r.
Lista wierzytelności zawiera 161 wierzycieli.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wykaz zbiorczy

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że  w dniu 25 maja 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził do wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwotę 1 034 509,58 zł na rzecz pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości.
Świadczenia te zostaną wypłacone osobom uprawnionym niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

więcej...

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wykaz uzupełniający nr 1

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził do wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwotę 310 854,22 zł na rzecz pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości.
Świadczenia te zostaną wypłacone osobom uprawnionym niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

więcej...

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wykaz uzupełniający nr 2

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził do wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwotę 69 924,85 zł na rzecz pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości.
Świadczenia te zostaną wypłacone osobom uprawnionym niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

więcej...