Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

I uzupełniająca lista wierzytelności
  • Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości, informuje, iż I uzupełniająca lista wierzytelności została przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 17 sierpnia 2018 r. I uzupełniająca lista wierzytelności  zawiera 6 wierzycieli.

Lista wierzytelności

  • Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości, informuje, że w dniu 18 września 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 181/2018 (5569) ukazało się obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności (pozycja 40455).
  • Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości, informuje, iż lista wierzytelności została przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 29 listopada 2017 r. Lista wierzytelności zawiera 161 wierzycieli.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wykaz zbiorczy

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że  w dniu 25 maja 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził do wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwotę 1 034 509,58 zł na rzecz pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości.
Świadczenia te zostaną wypłacone osobom uprawnionym niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wykaz uzupełniający nr 1

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził do wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwotę 310 854,22 zł na rzecz pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości.
Świadczenia te zostaną wypłacone osobom uprawnionym niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wykaz uzupełniający nr 2

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził do wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwotę 69 924,85 zł na rzecz pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości.
Świadczenia te zostaną wypłacone osobom uprawnionym niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.