Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik oraz Józefa Janika, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 20/21) oraz Józefa Janika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 21/21), samochód osobowy Volkswagen Jetta 1.9 Trendline, rok prod. 2007, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 12 375,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 października 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/lzxpaa8dfvcr8es/Jetta75.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

prev next

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Sławomira Stasiaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Sławomira Stasiaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochód osobowy Hyundai Accent, rok prod. 2000, nr rej. EZD44XH, za cenę minimalną nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 1 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 października 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę     456 500,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 19.10.2021 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

prev next

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe, art. przemysłowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 października 2021 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/rlgg479czz9osnn/pak-motREGruch.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/ugluq7e81eot0dy/pak-motWYKruch.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Fiat Panda Active, rok prod. 2004, nr rej. ETMHE02, za cenę minimalną nie niższą niż 30% ceny oszacowania, tj. cenę 1 380,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 października 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marcina Heneburga,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodzącA w skład masy upadłości Marcina Heneburga, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - telewizor Thomson 49UA7706 – za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 400,00 zł,

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 października 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/i87cbu58vhqfygi/Heneburg50.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Folwark Ostrowo Sp. z o.o. w upadłości

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Folwark Ostrowo Sp. z o.o., za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Naczepa ciężarowa do przewozu pasz Spritzer SF2452, nr rej. CNA59KT, rok prod. 1987 (czasowo wycofana z ruchu) – cena minimalna 21 600,00 zł netto,
b)     Samochód ciężarowy DAF CF 85.460, nr rej. CNAVY48, rok prod. 2009 – cena minimalna 43 120,00 zł netto,
c)     Samochód ciężarowy Scania 94D 300, nr rej. CNAVS25, rok. prod. 2003 – cena minimalna 28 400,00 zł netto,
d)     Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter 2.5 tdi, nr rej. CNA03313, rok prod. 1997 – cena minimalna 5 520,00 zł netto.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę netto osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 29 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/u983wibl3pteg4m/Folwark80.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0


Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik oraz Józefa Janika, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 20/21) oraz Józefa Janika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 21/21), samochód osobowy Volkswagen Jetta 1.9 Trendline, rok prod. 2007, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 12 375,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 21 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/7k9d1bcx01ktyh6/Jetta12375.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę     456 500,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 21.09.2021 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe, art. przemysłowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 września 2021 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/lzicz3lbrp6qate/Pak-MotRUCHreg.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/pkgwhrurc4wvikp/Pak-MotRUCHwyk.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Fiat Panda Active, rok prod. 2004, nr rej. ETMHE02, za cenę minimalną nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 2 300,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Jerzego Jesiołowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Jerzego Jesiołowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Opel Corsa, rok prod. 2006, nr rej. PTUVX79, za cenę minimalną nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 4 450,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Sławomira Stasiaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Sławomira Stasiaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochód osobowy Hyundai Accent, rok prod. 2000, nr rej. EZD44XH, za cenę minimalną nie niższą niż 75% ceny oszacowania, tj. cenę 1 500,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Kamila Głowackiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Kamila Głowackiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)   samochód osobowy Mazda 323F, rok prod. 1998, nr rej. ESI34250, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 1 100,00 zł,
b)   samochód osobowy Seat Altea, rok prod. 2005, nr rej. EZDVC96, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 4 450,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/mca2u5j0m93yi5k/G%C5%82owacki50.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Macieja Pełki,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Macieja Pełki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za najwyższą proponowana cenę.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
b)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
c)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
d)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
e)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
f)     Fotel masujący CASADA Kennedy IV – cena oszacowania 10 000,00 zł,
h)     Konsola Sony Playstation 3 Super Slim z padem – cena oszacowania 200,00 zł,
i)       Konsola Sony Playstation 3 Super Slim bez pada – cena oszacowania 200,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/e4ir9mm5lwn0ic2/Pe%C5%82ka310.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Folwark Ostrowo Sp. z o.o. w upadłości
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Folwark Ostrowo Sp. z o.o., za najwyższą proponowaną cenę.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Naczepa ciężarowa do przewozu pasz Spritzer SF2452, nr rej. CNA59KT, rok prod. 1987 (czasowo wycofana z ruchu) – cena oszacowania 27 000,00 zł netto,
b)     Samochód ciężarowy DAF CF 85.460, nr rej. CNAVY48, rok prod. 2009 – cena oszacowania 53 900,00 zł netto,
c)     Samochód ciężarowy Scania 94D 300, nr rej. CNAVS25, rok. prod. 2003 – cena oszacowania 35 500,00 zł netto,
d)     Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter 2.5 tdi, nr rej. CNA03313, rok prod. 1997 – cena oszacowania 6 900,00 zł netto.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę netto osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/118l37awqmbxmbo/Folwark310.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marcina Heneburga,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodzące w skład masy upadłości Marcina Heneburga, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - telewizor Thomson 49UA7706 – za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania, tj. cenę 600,00 zł,

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/ntzt2pu3u2x9wm3/HeneburgTV75.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik oraz Józefa Janika, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 20/21) oraz Józefa Janika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 21/21), samochód osobowy Volkswagen Jetta 1.9 Trendline, rok prod. 2007, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 16 500,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 03 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/a6ppe311p6sr7p1/Reg.%20Jetta16500.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0


Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Marcina Heneburga,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Marcina Heneburga, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za najwyższą proponowana cenę.
2. Wykaz ruchomości:
a)     udział w wysokości 1/2 w prawie własności samochodu osobowego Opel Vectra, rok prod. 2005, nr rej. CSWJY30  – cena oszacowania 1 995,00 zł,
b)     telewizor Thomson 49UA7706 – cena oszacowania 800,00 zł,

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/mpzp6039og783ai/1.%20regulamin.Heneburg.1.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Folwark Ostrowo Sp. z o.o. w upadłości
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Folwark Ostrowo Sp. z o.o., za najwyższą proponowaną cenę.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Naczepa ciężarowa do przewozu pasz Spritzer SF2452, nr rej. CNA59KT, rok prod. 1987 (czasowo wycofana z ruchu) – cena oszacowania 27 000,00 zł netto,
b)     Samochód ciężarowy DAF CF 85.460, nr rej. CNAVY48, rok prod. 2009 – cena oszacowania 53 900,00 zł netto,
c)     Samochód ciężarowy Scania 94D 300, nr rej. CNAVS25, rok. prod. 2003 – cena oszacowania 35 500,00 zł netto,
d)     Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter 2.5 tdi, nr rej. CNA03313, rok prod. 1997 – cena oszacowania 6 900,00 zł netto.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę netto osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/btw3q7wyg1y6m5n/1.%20Folwark%20-%20310pu.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Macieja Pełki,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Macieja Pełki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za najwyższą proponowana cenę.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
b)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
c)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
d)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
e)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
f)      Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
g)     Fotel masujący CASADA Kennedy IV – cena oszacowania 10 000,00 zł,
h)     Konsola Sony Playstation 3 Super Slim z padem – cena oszacowania 200,00 zł,
i)       Konsola Sony Playstation 3 Super Slim bez pada – cena oszacowania 200,00 zł,
j)     Zestaw kina domowego YAMAHA (subwoofer YAMAHA YST – SW515, amplituner YAMAHA RX-V663, pilot YAMAHA RAV372, kolumy – 5 sztuk) – cena oszacowania 1 500,00 zł,
k)     Zestaw kina domowego Samsung HT- D7200B (odtwarzacz blu-ray, subwoofer, głośniki – 2 sztuki) – cena oszacowania 400,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lipca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/mc1mtgb0cj15105/MP.art.310.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za najwyższą proponowana cenę.
2. Wykaz ruchomości:
a)   Drabina basenowa,
b)   Regał warsztatowy (5 półek),
c)   Biurko,
d)   Regał biurowy,
e)   Fotel biurowy obrotowy, ,
f)   Krzesła biurowe – 2 sztuki.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/1o7d863yhy3jevl/SM.ruch.6.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Sławomira Stasiaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Sławomira Stasiaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochód osobowy Hyundai Accent, rok prod. 2000, nr rej. EZD44XH, za cenę minimalną nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. cenę 2 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Kamila Głowackiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Kamila Głowackiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)   samochód osobowy Mazda 323F, rok prod. 1998, nr rej. ESI34250, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 1 650,00 zł,
b)   samochód osobowy Seat Altea, rok prod. 2005, nr rej. EZDVC96, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 6 675,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 13:00.


Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/ebi6wefup74pf9a/KG.ruch.75.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Jerzego Jesiołowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Jerzego Jesiołowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Opel Corsa, rok prod. 2006, nr rej. PTUVX79, za cenę minimalną nie niższą niż 75% ceny oszacowania, tj. cenę 6 675,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Jaśminowej 23, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 189 i 140, o powierzchni 0,0842 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00027466/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 50% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 135 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 ).  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 09.07.2021 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/l38kl2axh8tl2xy/SM.nier.50.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe, art. przemysłowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 lipca 2021 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/3ekrn6k1t9e64qb/PAK-MOT.ruch6.regulamin.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/0xvohf62c34lhr6/PAK-MOT.ruch6.wykaz.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Fiat Panda Active, rok prod. 2004, nr rej. ETMHE02, za cenę minimalną nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. cenę 3 450,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Niny Kapusty,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Niny Kapusty, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Renault Scenic, rok prod. 2002, nr rej. PKLLL38, za cenę minimalną nie niższą niż 75% ceny oszacowania, tj. cenę 3 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości
Agaty Majtczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziałów w prawie własności nieruchomości
położonych w Ruszkowie Drugim i Policach Mostowych

Przedmiotem sprzedaży jest:

 • udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Ruszków Drugi, ul.
  Wesoła 58 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 71, 72, 73 o łącznej powierzchni 0,67 ha, za cenę najkorzystniejszą
  dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to
  jest 480 250,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),
 • udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Police Mostowe
  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 46/1 o powierzchni 0,49 ha, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie
  niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 8 150,00 zł (słownie:
  osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

Nieruchomości zlokalizowane są w gminie Kościelec, powiat kolski, województwo wielkopolskie. Łączna powierzchnia wynosi 1,1600 ha. Dla wymienionych wyżej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00032607/9. Oferent może złożyć ofertę na zakup obydwu nieruchomości lub jednej z nich. 

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 29.06.2021 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/6liu60n07vugaih/XI%20GUp%20585.20%20AM%20nier.%20100.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę     456 500,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 29.06.2021 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

 

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.


Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Niny Kapusty,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Niny Kapusty, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Renault Scenic, rok prod. 2002, nr rej. PKLLL38, za cenę minimalną nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. cenę 4 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Fiat Panda Active, rok prod. 2004, nr rej. ETMHE02, za cenę minimalną nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. cenę 4 600,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe, art. przemysłowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/1p50yun6tzb7iyq/XIV%20GUp%2088.20%20ruch.%20regulamin%2011.06.2021.pdf?dl=...

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/xbzat5i3r537tas/XIV%20GUp%2088.20%20ruch.%20wykaz%2011.06.2021.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości

Sławomira Majtczaka,

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

położonej w Kole
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Jaśminowej 23, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 189 i 140, o powierzchni 0,0842 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00027466/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 75% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 203 250,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 11.06.2021 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

 

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.


Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/sglj3v0v9cclbs0/XI%20GUp%20459.20%20SM%20nier.%2075.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości

Hanny Wojtysiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

położonej w Kole
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Starowarszawskiej 13, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 44, obręb ewidencyjny ark. 30, o powierzchni 0,0222 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole      V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00002881/4, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 75% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 79 500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 11.06.2021 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

 

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.


Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/tc18brltpd0tlyl/XI%20GUp%20528.20%20HW%2075.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Jerzego Jesiołowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Jerzego Jesiołowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Opel Corsa, rok prod. 2006, nr rej. PTUVX79, za cenę minimalną nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. cenę 8 900,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Kamila Głowackiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Kamila Głowackiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)   samochód osobowy Mazda 323F, rok prod. 1998, nr rej. ESI34250, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 2 200,00 zł,
b)   samochód osobowy Seat Altea, rok prod. 2005, nr rej. EZDVC96, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 8 900,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku do godz. 13:00.


Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/16ax6wl64eo2w0w/XIV%20GUp%20281.21%20KG%20-%20100.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości
Hanny Wojtysiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Kole

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Starowarszawskiej 13, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 44, obręb ewidencyjny ark. 30, o powierzchni 0,0222 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00002881/4, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 106 000,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych 00/100).  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 29.04.2021 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/pgm4lydl8bp48ai/Regulamin%20%28nier.%20100%29%20-%20XI%20GUp%20528.20.pdf?...

Syndyk masy upadłości Sławomira Majtczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Kole

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Jaśminowej 23, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 189 i 140, o powierzchni 0,0842 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00027466/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 271 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 29.04.2021 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/bqsajhcmjzwfoxt/Regulamin%20%28nier.%20100%29%20-%20XI%20GUp%20459.20.pdf?...

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marcina Feliniaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Marcina Feliniaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Renault Megane II 1.5 dCi, rok prod. 2004, nr rej. PTUJP10, za cenę minimalną nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 2 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 kwietnia 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:
prev next

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę     456 500,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 21.04.2021 roku do godz. 13.00,              w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe, art. przemysłowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 marca 2021 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/i6tagrrju0pvcob/Regulamin%20%2875%2C100%29%20-%20XIV%20GUp%2088.20.pdf?dl=...

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/w22sofvvr2d8l46/Wykaz%20%2875%2C100%29%20-%20XIV%20GUp%2088.20.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących
w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)   Drabina basenowa, cena minimalna 54,00 zł,
b)   Regał warsztatowy (5 półek), cena minimalna 30,00 zł,
c)   Biurko, cena minimalna 30,00 zł,
d)   Regał biurowy, cena minimalna 15,00 zł,
e)   Fotel biurowy obrotowy, cena minimalna 39,00 zł,
f)   Krzesła biurowe – 2 sztuki, cena minimalna 24,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 05 marca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/15wcttxf1brjunn/Regulamin%20%285%29%20-%20XI%20GUp%20459.20.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

prev next

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości
wchodzącej w skład masy upadłości Rafała Błachut,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Rafała Błachut, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochód osobowy Opel Astra 1.6 KAT, rok prod. 1992, nr rej. CZN 19AU, za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę minimalną 500,00 zł .
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 05 marca 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marcina Feliniaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Marcina Feliniaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Renault Megane II 1.5 dCi, rok prod. 2004, nr rej. PTUJP10, za cenę minimalną nie niższą niż 75% ceny oszacowania, tj. cenę 3 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 05 marca 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących

w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka,

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:

a)   Stół warsztatowy z imadłem, cena minimalna 350,00 zł,
b)   Drabina basenowa, cena minimalna 90,00 zł,
c)   Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena minimalna 65,00 zł,
d)   Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena minimalna 65,00 zł,
e)   Szlifierka stołowa NSA-150, cena minimalna 115,00 zł,
f)     Stół warsztatowy z szafką (pojedynczy), cena minimalna 50,00 zł,
g)   Stół warsztatowy z szafka (podwójny), cena minimalna 100,00 zł,
h)   Regał warsztatowy skręcany, cena minimalna 50,00 zł,
i)     Regał warsztatowy (5 półek), cena minimalna 50,00 zł,
j)     Biurko, cena minimalna 50,00 zł,
k)   Regał biurowy, cena minimalna 25,00 zł,
l)     Fotel biurowy obrotowy, cena minimalna 65,00 zł,
m) Krzesła biurowe – 2 sztuki, cena minimalna 40,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lutego 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/2wqdlujosq96j67/XIGUp459.20regulamin%284%29.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marcina Feliniaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Marcina Feliniaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Renault Megane II 1.5 dCi, rok prod. 2004, nr rej. PTUJP10, za cenę minimalną nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 4 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lutego 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Ford Focus 1.6 KAT, rok prod. 2002, nr rej. PKL7J12, za cenę minimalną nie niższą niż 30% ceny oszacowania, tj. cenę 564,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lutego 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości
wchodzącej w skład masy upadłości Rafała Błachut,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Rafała Błachut, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochód osobowy Opel Astra 1.6 KAT, rok prod. 1992, nr rej. CZN 19AU, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę minimalną 750,00 zł .
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lutego 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 08 lutego 2021 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/adlrzv19f3wf7g7/XIV%20GUp%2088.20%20-%20regulamin%20%28100%25%20-%203%29.p...

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/5mvvsbx7bee1gti/XIV%20GUp%2088.20%20-%20wykaz%20%28100%25%20-%203%29.pdf?d...

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/hshduktrslvtalk/XIV%20GUp%2088.20%20-%20regulamin%20100%25%20%282%29.pdf?d...

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/ateuejucw7g08lv/XIV%20GUp%2088.20%20-%20wykaz%20100%25%20%282%29.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/np33i488kn7y6pl/Wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (m.in. kasy biletowe, maszyny i urządzenia) wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena wskazana w regulaminie. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Gorzelniana 1 lok. 120, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/m7uzgkaaeo6dwm7/XI%20GUp%20306.16%20regulamin.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/ateuejucw7g08lv/XIV%20GUp%2088.20%20-%20wykaz%20100%25%20%282%29.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/np33i488kn7y6pl/Wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Rafała Błachut, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Rafała Błachut, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochód osobowy Opel Astra 1.6 KAT, rok prod. 1992, nr rej. CZN 19AU, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 1 000,00 zł .
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest telewizor SONY Bravia KDL-32U2000 wchodzący w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza, tj. cenę 60,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Ford Focus 1.6 KAT, rok prod. 2002, nr rej. PKL7J12, za cenę minimalną nie niższą niż 30% ceny oszacowania, tj. cenę 564,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących
w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:

a)   Stół warsztatowy z imadłem, cena minimalna 525,00 zł,
b)   Drabina basenowa, cena minimalna 135,00 zł,
c)   Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena minimalna 97,50 zł,
d)   Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena minimalna 97,50 zł,
e)   Szlifierka stołowa NSA-150, cena minimalna 172,50 zł,
f)     Stół warsztatowy z szafką (pojedynczy), cena minimalna 75,00 zł,
g)   Stół warsztatowy z szafka (podwójny), cena minimalna 150,00 zł,
h)   Regał warsztatowy skręcany, cena minimalna 75,00 zł,
i)     Regał warsztatowy (5 półek), cena minimalna 75,00 zł,
j)     Biurko, cena minimalna 75,00 zł,
k)   Regał biurowy, cena minimalna 37,50 zł,
l)     Fotel biurowy obrotowy, cena minimalna 97,50 zł,
m) Krzesła biurowe – 2 sztuki, cena minimalna 60,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2020 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/y8iz09q9xwk0rdm/Regulamin%20%283%29%20-%20XI%20GUp%20459.20.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/np33i488kn7y6pl/Wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2020 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/m9bktu51lhwhkcz/XIV%20GUp%2088.20%20-%20regulamin%20100.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/8pqsya0vqmpqp2l/XIV%20GUp%2088.20%20-%20wykaz%20100.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/np33i488kn7y6pl/Wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

prev next

Syndyk Masy Upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących
w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:

a)   Stół warsztatowy z imadłem, cena minimalna 525,00 zł,
b)   Drabina basenowa, cena minimalna 135,00 zł,
c)   Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena minimalna 97,50 zł,
d)   Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena minimalna 97,50 zł,
e)   Szlifierka stołowa NSA-150, cena minimalna 172,50 zł,
f)     Stół warsztatowy z szafką (pojedynczy), cena minimalna 75,00 zł,
g)   Stół warsztatowy z szafka (podwójny), cena minimalna 150,00 zł,
h)   Regał warsztatowy skręcany, cena minimalna 75,00 zł,
i)     Regał warsztatowy (5 półek), cena minimalna 75,00 zł,
j)     Biurko, cena minimalna 75,00 zł,
k)   Regał biurowy, cena minimalna 37,50 zł,
l)     Fotel biurowy obrotowy, cena minimalna 97,50 zł,
m) Krzesła biurowe – 2 sztuki, cena minimalna 60,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/gc8t59qi6xmtif9/Regulamin%20sprzeda%C5%BCy%20%282%29%20-%20XI%20GUp%20459....
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/np33i488kn7y6pl/Wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest telewizor SONY Bravia KDL-32U2000 wchodzący w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza, tj. cenę 100,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej,  - samochód osobowy Ford Focus 1.6 KAT, rok prod. 2002, nr rej. PKL7J12, za cenę minimalną nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 940,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. 
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących
w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania. 
2. Wykaz ruchomości:
a) Stół warsztatowy z imadłem, cena oszacowania 700,00 zł,
b) Drabina basenowa, cena oszacowania 180,00 zł,
c) Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena oszacowania 130,00 zł,
d) Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena oszacowania 130,00 zł,
e) Szlifierka stołowa NSA-150, cena oszacowania 230,00 zł,
f) Stół warsztatowy z szafką (pojedynczy), cena oszacowania 100,00 zł,
g) Stół warsztatowy z szafka (podwójny), cena oszacowania 200,00 zł,
h) Regał warsztatowy skręcany, cena oszacowania 100,00 zł,
i) Regał warsztatowy (5 półek), cena oszacowania 100,00 zł,
j) Biurko, cena oszacowania 100,00 zł,
k) Regał biurowy, cena oszacowania 50,00 zł,
l) Fotel biurowy obrotowy, cena oszacowania 130,00 zł,
m) Krzesła biurowe – 2 sztuki, cena oszacowania 80,00 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 16 października 2020 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/0bml1xcs1wkqir3/Regulamin%20sprzeda%C5%BCy%20%281%29%20-%20XI%20GUp%20459....
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/np33i488kn7y6pl/Wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
akcji spółki KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA
wchodzących w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet 91 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda spółki KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kłodawie, Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa, KRS 0000219532, wchodzących w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
2. Cena wywoławcza pakietu 91 akcji wynosi 682,50 zł (tj. 75% ceny oszacowania).
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 08 października 2020 roku do godz. 13:00.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
2. Wykaz ruchomości:
a) Ciągnik rolniczy URSUS C 355, rok prod. 1973 r., nr rej. PKL07U5, cena oszacowania 7 725,00 zł,
b) Samochód osobowy Ford Focus 1.6 KAT, rok prod. 2002, nr rej. PKL7J12, cena oszacowania 1 410,00 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 08 października 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest telewizor SONY Bravia KDL-32U2000 wchodzący w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza, tj. cenę 150,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości. 
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 08 października 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
akcji spółki KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA
wchodzących w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet 91 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda spółki KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kłodawie, Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa, KRS 0000219532, wchodzących w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
2. Cena oszacowania pakietu 91 akcji wynosi 910,00 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 września 2020 roku do godz. 13:00.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
2. Wykaz ruchomości:
a) Ciągnik rolniczy URSUS C 355, rok prod. 1973 r., nr rej. PKL07U5, cena oszacowania 10 300 zł,
b) Samochód osobowy Ford Focus 1.6 KAT, rok prod. 2002, nr rej. PKL7J12, cena oszacowania 1 880 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 września 2020 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
2. Wykaz ruchomości:
a) Samochód ciężarowy MAN TGL 1224, rok prod. 2007, nr rej. TKI57566, cena wywoławcza 6 000 zł,
b) Samochód ciężarowy Mercedes Atego 1223, rok. prod. 2000, nr rej. PKN58413, cena wywoławcza 4 500 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 września 2020 roku do godz. 13:00.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Regulamin sprzedaży

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

1/ Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.

2/ Wykaz ruchomości:

a) Samochód osobowy Mercedes S-350 (w221) rok prod. 2005 r., nr rej. PKN70818, cena wywoławcza 20 000 zł,

b) Samochód ciężarowy MAN TGL 1224, rok prod. 2007, nr rej. TKI57566, cena wywoławcza 12 500 zł,

c) Samochód ciężarowy Mercedes Atego 1223, rok. prod. 2000, nr rej. PKN58413, cena wywoławcza 7 500 zł,

d) Samochód ciężarowy (bus) Citroen Jumper 2.2.HDI, rok prod. 2006, nr. Rej. PKN35446, auto uszkodzone (najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik położenia wału), cena wywoławcza 1 500 zł.

3/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

4/ Oferty należy składać w terminie do dnia 26 sierpnia 2020 roku do godz. 13:00,

 • w formie pisemnej na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje
  data wpływu oferty do Kancelarii).
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

5/ Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres
oraz telefon kontaktowy,

b) dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

c) proponowaną cenę zakupu brutto ruchomości, nie niższą niż cena wywoławcza,

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

e) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

f) ofertę można złożyć:

 • osobiście lub pocztą na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów 1/38, 62-700 Turek (decyduje data
  wpływu oferty do siedziby kancelarii).

6/ Wyboru ofert dokonuje syndyk masy upadłości.

7/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty

10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu

14/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

15/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

16/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 660 152 693.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Regulamin sprzedaży

ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Janusza Szymańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

1/ Przedmiotem sprzedaży jest telewizor SONY Bravia KDL-32U2000 wchodzący w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 200,00 zł.

2/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości. 

4/ Oferty należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2020 roku do godz. 13:00,

 • w formie pisemnej na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje
  data wpływu oferty do Kancelarii).
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

5/ Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres
oraz telefon kontaktowy,

b) dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

c) proponowaną cenę zakupu brutto ruchomości, nie niższą niż cena wywoławcza,

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

e) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

f) ofertę można złożyć:

 • osobiście lub pocztą na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów 1/38, 62-700 Turek (decyduje data
  wpływu oferty do siedziby kancelarii).

6/ Wyboru ofert dokonuje syndyk masy upadłości.

7/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty

10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu

14/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

15/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

16/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 660 152 693.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Regulamin sprzedaży

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

1/ Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.

2/ Wykaz ruchomości:

a) Samochód osobowy Mercedes S-350 (w221) rok prod. 2005 r., nr rej. PKN70818, cena wywoławcza 30 000 zł,

b) Samochód ciężarowy MAN TGL 1224, rok prod. 2007, nr rej. TKI57566, cena wywoławcza 15 000 zł,

c) Samochód ciężarowy Mercedes Atego 1223, rok. prod. 2000, nr rej. PKN58413, cena wywoławcza 11 250 zł,

d) Samochód ciężarowy (bus) Citroen Jumper 2.2.HDI, rok prod. 2006, nr. Rej. PKN35446, auto uszkodzone (najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik położenia wału), cena wywoławcza 2 250 zł.

3/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

4/ Oferty należy składać w terminie do dnia 6 sierpnia 2020 roku do godz. 13:00,

 • w formie pisemnej na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje
  data wpływu oferty do Kancelarii).
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

5/ Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres
oraz telefon kontaktowy,

b) dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

c) proponowaną cenę zakupu brutto ruchomości, nie niższą niż cena wywoławcza,

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

e) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

f) ofertę można złożyć:

 • osobiście lub pocztą na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów 1/38, 62-700 Turek (decyduje data
  wpływu oferty do siedziby kancelarii).

6/ Wyboru ofert dokonuje syndyk masy upadłości.

7/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty

10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu

14/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

15/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

16/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 662 260 445.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Regulamin sprzedaży

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

1/ Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.

2/ Wykaz ruchomości:

a) Samochód osobowy Mercedes S-350 (w221) rok prod. 2005 r., nr rej. PKN70818, cena oszacowania 40 000 zł,

b) Samochód ciężarowy MAN TGL 1224, rok prod. 2007, nr rej. TKI57566, cena oszacowania 20 000 zł,

c) Samochód ciężarowy Mercedes Atego 1223, rok. prod. 2000, nr rej. PKN58413, cena oszacownaia 15 000 zł,

d) Samochód ciężarowy (bus) Citroen Jumper 2.2.HDI, rok prod. 2006, nr. Rej. PKN35446, auto uszkodzone (najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik położenia wału), cena oszacowania 3 000 zł.

3/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

4/ Oferty należy składać w terminie do dnia 8 lipca 2020 roku do godz. 10:00,

 • w formie pisemnej na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje
  data wpływu oferty do Kancelarii).
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

5/ Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres
oraz telefon kontaktowy,

b) dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

c) proponowaną cenę zakupu brutto ruchomości, nie niższą niż cena oszacowania,

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

e) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

f) ofertę można złożyć:

 • osobiście lub pocztą na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów 1/38, 62-700 Turek (decyduje data
  wpływu oferty do siedziby kancelarii).

6/ Wyboru ofert dokonuje syndyk masy upadłości.

7/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty

10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu

14/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

15/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

16/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 662 260 445.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
zapasów magazynowych wchodzących w skład masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki

zapasów magazynowych wchodzących w skład masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

1/ Przedmiotem sprzedaży jest pojazd – samochód ciężarowy uniwersalny Volkswagen LT32, rok prod. 2003, nr rej. EPJ29UW, wchodzący w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 7 380,00 zł brutto.
2/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości.
3/ Oferty należy składać w terminie do dnia 2 lipca 2020 roku do godz. 10:00,
a/ w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego,
ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek, (decyduje data wpływu oferty
do Kancelarii).
b/ w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com
4/ Każda z ofert winna zawierać:
a/ dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta,a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
b/ dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
c/ proponowaną cenę zakupu brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
d/ oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
e/ poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
f/ ofertę można złożyć:
- osobiści lub pocztą na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do siedziby kancelarii),
- drogą elektroniczną przesyłając ofertę na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com
5/ Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
6/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
7/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
8/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty.
9/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
10/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się     do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
11/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
12/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu.
13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
14/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
15/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 662 260 445 oraz 605 397 541.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 
zapasów magazynowych wchodzących w skład masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki

zapasów magazynowych wchodzących w skład masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

1/ Przedmiotem sprzedaży są zapasy magazynowe – artykuły spożywcze wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż 3 588,99 zł brutto.
2/ Szczegółowy wykaz zapasów magazynowych - artykułów spożywczych oferowanych do sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Załącznik zostanie przesłany każdemu zainteresowanemu, po uprzednim wystosowaniu prośby o jego przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com
3/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup całości zapasów magazynowych z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż 3 588,99 zł brutto
4/  Oferty należy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2020 roku do godz. 10:00,
a/ w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego,
ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek, (decyduje data wpływu oferty
do Kancelarii).
b/ w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com
5/ Każda z ofert winna zawierać:
a/ dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta,a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
b/ dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
c/ proponowaną cenę zakupu brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
d/ oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
e/ poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
f/ ofertę można złożyć:
- osobiści lub pocztą na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do siedziby kancelarii),
- drogą elektroniczną przesyłając ofertę na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com
6/ Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
7/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
9/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty.
10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
11/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się     do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
12/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu.
14/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
15/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
16/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 662 260 445.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Regulamin sprzedaży

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

1/ Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.

2/ Wykaz ruchomości:

a) Samochód osobowy Mercedes S-350 (w221) rok prod. 2005 r., nr rej. PKN70818, cena oszacowania 40 000 zł,

b) Samochód ciężarowy MAN TGL 1224, rok prod. 2007, nr rej. TKI57566, cena oszacowania 20 000 zł,

c) Samochód ciężarowy Mercedes Atego 1223, rok. prod. 2000, nr rej. PKN58413, cena oszacownaia 15 000 zł,

d) Samochód ciężarowy (bus) Citroen Jumper 2.2.HDI, rok prod. 2006, nr. Rej. PKN35446, auto uszkodzone (najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik położenia wału), cena oszacowania 3 000 zł.

3/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości.  W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

4/ Oferty należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 roku do godz. 10:00,

 • w formie pisemnej na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek, (decyduje
  data wpływu oferty do Kancelarii).
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

5/ Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres
oraz telefon kontaktowy,

b) dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

c) proponowaną cenę zakupu brutto ruchomości, nie niższą niż cena oszacowania,

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

e) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

f) ofertę można złożyć:

 • osobiście lub pocztą na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów 1/38, 62-700 Turek (decyduje data
  wpływu oferty do siedziby kancelarii).

6/ Wyboru ofert dokonuje syndyk masy upadłości.

7/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty

10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu

14/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

15/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

16/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 662 260 445.


 

 Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

telewizora firmy Manta 32LHN48L, 32 cale,

stan bardzo dobry, zakupiony w 2019 roku.


Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Alicji Kolędy, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

1/ Przedmiotem sprzedaży jest telewizor marki Manta 32LHN48L z pilotem, 32 cale, rok produkcji 2019, sprzęt używany w bardzo dobrym stanie, wchodzący w skład masy upadłości Alicji Kolędy, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 300,00 zł brutto.
2/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z  określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości.
3/ Oferty należy składać w terminie do dnia 5 grudnia 2019 roku do godz. 10:00,  w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Gorzelniana 1, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, lokal nr 120 (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).
4/ Każda z ofert winna zawierać:
 • dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy, 
 • w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 • proponowaną cenę zakupu brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
 • dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 • oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 • oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 • każda strona oferty powinna posiadać bieżącą numerację,
 • wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 • poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 • ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 • koperta powinna być opisana „Oferta zakupu telewizora Manta”
 • oferty przesłane pocztą należy przesłać na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Gorzelniana 1, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do siedziby kancelarii).
5/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2019 roku o godz. 10:15 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Gorzelniana 1, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, lokal nr 120
6/ Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
7/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
8/ O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
9/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
10/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się       do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
11/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
12/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
13/ Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
14/ Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
15/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
16/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 662 260 445.
17/ Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 28 listopada 2019 r., na portalach internetowych.

Wyposażenie warsztatowe, wyposażenie biur, kasy biletowe,

zapasy magazynowe

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za najwyższą zaoferowaną cenę.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

  Lp.

  Nazwa ruchomości

  Producent / model

  Cena minimalna

  Stan techniczny

  1

  Stół probierczy pomp wtryskowych

  PW-8

  1 440,00 zł

  Dobry

  2

  Pług śnieżny do ciągnika

  -----

  360,00 zł

  Dobry

  3

  Urządzenie (tachografy)

  UTP 10V2

  400,00 zł

  Średni

  4

  Lampa stołowa

  -----

  2,00 zł

  Średni

  5

  Lampa z kablem

  -----

  3,00 zł

  Średni

  6

  Maska do spawania

  -----

  3,00 zł

  Średni

  7

  Urządzenie do badania skuteczności hamulców pojazdów samochodowych

  (3 sztuki)

  FRENOTEST

  30,00 zł

  Dobry

  8

  Wkrętarki

  -----

  23,00 zł

  Uszkodzone

  9

  Wyrzynarka

  -----

  4,00 zł

  Uszkodzona

  10

  Felgi - 4 sztuki

  -----

  40,00 zł

  Średni

  11

  Lampy - jarzeniówki

  -----

  20,00 zł

  Średni

  12

  Podkładki

  -----

  30,00 zł

  Średni

  13

  Pompa hydrauliczna

  -----

  40,00 zł

  Średni

  14

  Silniki elektryczne

  -----

  120,00 zł

  Średni


  15

  Przyrząd do geometrii kół

  Auto Geo Test GT 1216

  500,00 zł

  Uszkodzony

  16

  Urządzenie do ustawiania kół przednich

  UNC-6A

  440,00 zł

  Średni

  17

  Urządzenie do sprawdzania instalacji gazowej w pojazdach

  -----

  160,00 zł

  Dobry

  18

  Urządzenie rolkowe do badania hamulców

  RH-3E

  2 600,00 zł

  Dobry
  20

  Prasownica nieckowa

  MG3E

  386,00 zł

  Średni


  22

  Kuchenka gazowa

  -----

  8,00 zł

  Średni

  23

  Lodówka

  -----

  8,00 zł

  Średni  Lp.

  Nazwa

  Ilość

  Cena minimalna

  25

  Analizator alkoholu Lion Alkometer SD-400

  1 szt.

  50,00 zł

  26

  Drukarka HP DeskJet 3745

  1 szt.

  6,00 zł

  27

  Kserokopiarka Minolta Di 251 (format A4 i A3)

  1 szt.

  150,00 zł

  28

  Aparat cyfrowy HP Photosmart 320

  1 szt.

  3,00 zł

  29

  Mikrofon VK-605

  1 szt.

  4,00 zł

  30

  Drukarka Canon Pixma iP1600

  1 szt.

  3,00 zł

  31

  Drukarka HP DeskJet 1220C

  1 szt.

  8,00 zł

  32

  Drukarka HP DeskJet D1560

  1 szt.

  4,00 zł

  33

  Drukarka HP DeskJet 3820

  1 szt.

  4,00 zł

  34

  Drukarka HP DeskJet 840C

  1 szt.

  5,00 zł

  35

  Farelka elektryczna

  1 szt.

  1,00 zł

  36

  Drukarka OKI Microline 321

  1 szt.

  20,00 zł


  Lp.

  Nazwa

  Cena minimalna

  37

  Kasa Optimus IC Soled

  20,00 zł

  38

  Kasa Optimus IC Frigo II

  26,00 zł

  39

  Kasa Novitus IC Frigo II

  26,00 zł

  40

  Kasa rejestrująca Duo Bus - nr fabr. 000637

  100,00 zł

  41

  Kasa rejestrująca Duo Bus - nr fabr. 000498

  100,00 zł

  42

  Kasa rejestrująca Duo Bus - nr fabr. 000638

  100,00 zł

  43

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 003907

  235,00 zł

  44

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 008977

  235,00 zł

  45

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010025

  235,00 zł

  46

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010027

  235,00 zł

  47

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012976

  235,00 zł

  48

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014075

  235,00 zł

  49

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 008514

  235,00 zł

  50

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014073

  235,00 zł

  51

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012971

  235,00 zł

  52

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010025

  235,00 zł

  53

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013455

  235,00 zł

  54

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012974

  235,00 zł

  55

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016471

  235,00 zł

  56

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015480

  235,00 zł

  57

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013632

  235,00 zł

  58

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014072

  235,00 zł

  59

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016473

  235,00 zł

  60

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012973

  235,00 zł

  61

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013460

  235,00 zł

  62

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012972

  235,00 zł

  63

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014074

  235,00 zł

  64

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014474

  235,00 zł

  65

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016000

  235,00 zł

  66

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013459

  235,00 zł

  67

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006724

  235,00 zł

  68

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016472

  235,00 zł

  69

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015473

  235,00 zł

  70

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013629

  235,00 zł

  71

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015477

  235,00 zł

  72

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014459

  235,00 zł

  73

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010178

  235,00 zł

  74

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013633

  235,00 zł

  75

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006715

  235,00 zł

  76

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016474

  235,00 zł

  77

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 009883

  235,00 zł

  78

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014076

  235,00 zł

  79

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014462

  235,00 zł

  80

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010179

  235,00 zł

  81

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 007593

  235,00 zł

  82

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 005817

  235,00 zł

  83

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013631

  235,00 zł

  84

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 008516

  235,00 zł

  85

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013456

  235,00 zł

  86

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 007602

  235,00 zł

  87

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016470

  235,00 zł

  88

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014461

  235,00 zł

  89

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014458

  235,00 zł

  90

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013457

  235,00 zł

  91

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015476

  235,00 zł

  92

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016003

  235,00 zł

  93

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006204

  235,00 zł

  94

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016002

  235,00 zł

  95

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015475

  235,00 zł

  96

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015472

  235,00 zł

  97

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014460

  235,00 zł

  98

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013458

  235,00 zł

  99

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015478

  235,00 zł

  100

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006234

  235,00 zł

  101

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006712

  235,00 zł

  102

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006252

  235,00 zł

  103

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 008515

  235,00 zł

  104

  Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006217

  235,00 zł

  105

  Kasa fiskalna Posnet Thermal 5V - rok prod. 2007

  24,00 zł

  106

  Kasa fiskalna Posnet Thermal 5V - rok prod. 2004

  24,00 zł

  107

  Kasa fiskalna TEC-MA 1030

  4,00 zł

  108

  Kasa fiskalna Optimus IC Wiking Termik

  2,00 zł

  109

  Kasa fiskalna FP-600

  2,00 zł


  Zapasy magazynowe -magazyn ogumienia (zakup tylko całości magazynu)

  Lp.

  Nazwa

  Ilość

  110

  Dętka 900x20 (nowa)

  1 szt.

  Dętka 1000x20 (nowa)

  2 szt.

  Ochraniacz dętki E-20

  3 szt.

  Opona 285/70R19.5 (do bieżnikowania)

  1 szt.

  Opona 255/70R22.5 (do bieżnikowania)

  1 szt.

  Opona 255/70R22.5 (bieżnikowana)

  1 szt.

  Opona 1100x20 (bieżnikowana)

  1 szt.

  Cena minimalna brutto: 371,94 zł


  Zapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu

  Lp.

  Nazwa

  Ilość

  111

  magazyn części - części zamienne do pojazdów, oleje, płyny

  1 kpl.


  Cena minimalna brutto: 11 166,57  zł

  SPIS ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNY W SIEDZIBIE SPÓŁKI LUB WYSYŁANY DROGĄ E-MAIL NA ŻYCZENIE ZAINTERESOWANYCH


  3/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen brutto, jednak nie niższej niż cena minimalna brutto każdej z ruchomości.
  4/ Oferty należy składać w terminie do dnia 16 listopada 2018 roku, do godz. 15.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu) lub poprzez wysłanie oferty na adres e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com
  5/ Każda z ofert winna zawierać:
  - dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
  - w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
  - proponowaną cenę zakupu brutto, nie niższą niż cena minimalna,
  - dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
  - oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
  - oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
  - każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
  - wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
  - poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
  - ofertę należy złożyć w nieprezroczystej kopercie,
  - koperta powinna być opisana "Oferta zakupu ruchomości PKS Turek S.A. w upadłości",
  - oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:
  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości
  ul. Milewskiego 9
  62-700 Turek
  (decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)
  - oferty przesłane na adres e-mail należy załączyć do wiadomości w postaci pliku PDF, word, w tytule wiadomości wpisując "Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości".

  6/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2018 roku o godz. 15.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek.
  7/ Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
  8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
  9/ O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
  10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
  11/ Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w każdym czasie bez podania przyczyny.
  12/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
  13/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
  14/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
  15/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
  16/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
  17/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
  18/ Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
  19/ Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej reki ww. ruchomości zamieszczono w tygodniku Echo Turku w dniu 6 listopada 2018 roku, na stronie internetowej: www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz portalach ogłoszeniowych.

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY

Zmienia się regulamin sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości w ten sposób, że: 

- pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 63/13, 63/5, 63/6, 63/8, 74, 1489 obręb B w Turku  o powierzchni 2,7299 ha wraz z prawem własności do budynków i budowli posadowionych na tym gruncie, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 40% ceny oszacowania, tj. 1.544.066,40 zł netto. (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 40/100) w tym za nieruchomości objęte księga wieczystą nr KN1T/00005563/8 za cenę nie niższą niż 1 352 102,40 zł netto (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwa złote 40/100), i za nieruchomości objęte księga wieczystą nr KN1T/00044282/9 za cenę nie niższą niż 191 964,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100)

- pkt 3 b) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

złożenie wadium w wysokości 5% ceny minimalnej tj. w wysokości 77 203,32 zł, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 20 września 2018 roku do godz. 15:00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem „wadium nieruchomość PKS Turek S.A w upadłości”.
(liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

Nieruchomość
wchodząca w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Turku S.A. w upadłości


40% CENY OSZACOWANIA

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki 
nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 63/13, 63/5, 63/6, 63/8, 74, 1489 obręb B w Turku  o powierzchni 2,7299 ha wraz z prawem własności do budynków i budowli posadowionych na tym gruncie, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 40% ceny oszacowania, tj. 1.544.066,40 zł netto. (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 40/100)
2. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgi wieczyste:
a) KN1T/00005563/8 (nr ew. działki 63/13 o pow. 1,8102 ha),
b) KN1T/00044282/9 (nr ew. działki 74, 63/5, 63/6, 63/8, 1489, o łącznej pow. 0,9197 ha)
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
a) złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż 40% ceny oszacowania z podziałem na cenę za nieruchomość objętą księga wieczystą nr: KN1T/00005563/8 (dz. ew. 63/13) oraz nieruchomości objęte księgą wieczystą nr: KN1T/00044282/9 (nr ew. działki 74, 63/5, 63/6, 63/8, 1489), w terminie do dnia 20 września 2018 roku, do godz. 15:00
b) złożenie wadium w wysokości 5% ceny oszacowania nieruchomości, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 20 września 2018 roku do godz. 15:00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem „wadium nieruchomość PKS Turek S.A w upadłości”.
(liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 września 2018 roku do godz. 15:00, w  siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
5. Każda z ofert winna zawierać:
a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
b) w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
c) proponowaną cenę zakupu netto plus obowiązujący podatek VAT, nie niższą niż cena oszacowania, z podziałem na cenę za nieruchomość objętą księgą wieczystą nr: KN1T/00005563/8 oraz nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KN1T/00044282/9
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
e) proponowany termin i sposób zapłaty,
f) dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
g) oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
h) oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
i) każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
j) wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
k) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
l) fertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
m) koperta powinna być opisana „oferta zakup – nieruchomość PKS Turek”
n) oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości,
ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek
(Decyduje data wpływu oferty)


6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat

7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości

8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.   

9. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

14. Oferent oświadcza iż zapoznał się z stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

15. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, lub pod numerami telefonów: 576 729 630, 662 260 445

18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w nieruchomości zamieszczono w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 28 sierpnia 2018 roku, na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl, www.otodom.pl, www.olx.pl  oraz innych portalach ogłoszeniowych.

prev next

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Wyposażenie warsztatowe, wyposażenie biur, kasy biletowe,

zapasy magazynowe

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nazwa ruchomości

Producent / model

Cena minimalna

Stan techniczny

1

Stół probierczy pomp wtryskowych

PW-8

2 160,00 zł

Dobry

2

Pług śnieżny do ciągnika

-----

540,00 zł

Dobry

3

Urządzenie (tachografy)

UTP 10V2

600,00 zł

Średni

4

Lampa stołowa

-----

3,00 zł

Średni

5

Lampa z kablem

-----

4,50 zł

Średni

6

Maska do spawania

-----

4,50 zł

Średni

7

Urządzenie do badania skuteczności hamulców pojazdów samochodowych

(3 sztuki)

FRENOTEST

45,00 zł

Dobry

8

Wkrętarki

-----

3,00 zł

Uszkodzone

9

Wyrzynarka

-----

6,00 zł

Uszkodzona

10

Wysokościomierz suwmiarkowy

-----

58,50 zł

Średni

11

Pojemnik na śmieci

KP 7

510,00 zł

Średni

12

Felgi - 4 sztuki

-----

60,00 zł

Średni

13

Lampy - jarzeniówki

-----

30,00 zł

Średni

14

Podkładki

-----

45,00 zł

Średni

15

Pompa hydrauliczna

-----

60,00 zł

Średni

16

Pojemnik na śmieci

KP 7

510,00 zł

Średni

17

Silniki elektryczne

-----

180,00 zł

Średni


18

Przyrząd do geometrii kół

Auto Geo Test GT 1216

750,00 zł

Uszkodzony

19

Urządzenie do ustawiania kół przednich

UNC-6A

660,00 zł

Średni

20

Urządzenie do sprawdzania instalacji gazowej w pojazdach

-----

240,00 zł

Dobry

21

Urządzenie rolkowe do badania hamulców

RH-3E

3 900,00 zł

Dobry


22

Pralnica

PCE 08,2

90,00 zł

Uszkodzona

23

Prasownica nieckowa

MG3E

579,00 zł

Średni

24

Wirówka pralnicza

WR15.3

1 020,00 zł

Dobry

25

Kuchenka gazowa

-----

12,00 zł

Średni

26

Lodówka

-----

12,00 zł

Średni

27

Pralnica

-----

60,00 zł

Uszkodzona


Lp.

Nazwa

Ilość

Cena minimalna

28

Analizator alkoholu Lion Alkometer SD-400

1 szt.

75,00 zł

29

Drukarka HP DeskJet 3745

1 szt.

9,00 zł

30

Kserokopiarka Minolta Di 251 (format A4 i A3)

1 szt.

225,00 zł

31

Aparat cyfrowy HP Photosmart 320

1 szt.

4,50 zł

32

Mikrofon VK-605

1 szt.

6,00 zł

33

Drukarka Canon Pixma iP1600

1 szt.

4,50 zł

34

Drukarka HP DeskJet 1220C

1 szt.

12,00 zł

35

Drukarka HP DeskJet D1560

1 szt.

6,00 zł

36

Drukarka HP DeskJet 3820

1 szt.

6,00 zł

37

Drukarka HP DeskJet 840C

1 szt.

7,50 zł

38

Farelka elektryczna

1 szt.

1,50 zł

39

Drukarka OKI Microline 321

1 szt.

30,00 zł


Lp.

Nazwa

Cena minimalna

40

Kasa Optimus IC Soled

30,00 zł

41

Kasa Optimus IC Frigo II

39,00 zł

42

Kasa Novitus IC Frigo II

39,00 zł

43

Kasa rejestrująca Duo Bus - nr fabr. 000637

150,00 zł

44

Kasa rejestrująca Duo Bus - nr fabr. 000498

150,00 zł

45

Kasa rejestrująca Duo Bus - nr fabr. 000638

150,00 zł

46

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 003907

352,50 zł

47

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 008977

352,50 zł

48

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010025

352,50 zł

49

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010027

352,50 zł

50

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012976

352,50 zł

51

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014075

352,50 zł

52

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 008514

352,50 zł

53

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014073

352,50 zł

54

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012971

352,50 zł

55

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010025

352,50 zł

56

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013455

352,50 zł

57

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012974

352,50 zł

58

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016471

352,50 zł

59

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015480

352,50 zł

60

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013632

352,50 zł

61

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014072

352,50 zł

62

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016473

352,50 zł

63

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012973

352,50 zł

64

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013460

352,50 zł

65

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012972

352,50 zł

66

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014074

352,50 zł

67

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014474

352,50 zł

68

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016000

352,50 zł

69

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013459

352,50 zł

70

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006724

352,50 zł

71

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016472

352,50 zł

72

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015473

352,50 zł

73

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013629

352,50 zł

74

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015477

352,50 zł

75

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014459

352,50 zł

76

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010178

352,50 zł

77

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013633

352,50 zł

78

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006715

352,50 zł

79

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016474

352,50 zł

80

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 009883

352,50 zł

81

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014076

352,50 zł

82

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014462

352,50 zł

83

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010179

352,50 zł

84

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 007593

352,50 zł

85

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 005817

352,50 zł

86

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013631

352,50 zł

87

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 008516

352,50 zł

88

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013456

352,50 zł

89

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 007602

352,50 zł

90

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016470

352,50 zł

91

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014461

352,50 zł

92

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014458

352,50 zł

93

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013457

352,50 zł

94

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015476

352,50 zł

95

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016003

352,50 zł

96

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006204

352,50 zł

97

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016002

352,50 zł

98

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015475

352,50 zł

99

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015472

352,50 zł

100

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014460

352,50 zł

101

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013458

352,50 zł

102

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015478

352,50 zł

103

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006234

352,50 zł

104

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006712

352,50 zł

105

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006252

352,50 zł

106

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 008515

352,50 zł

107

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006217

352,50 zł

108

Kasa fiskalna Posnet Thermal 5V - rok prod. 2007

36,00 zł

109

Kasa fiskalna Posnet Thermal 5V - rok prod. 2004

36,00 zł

110

Kasa fiskalna TEC-MA 1030

6,00 zł

111

Kasa fiskalna Optimus IC Wiking Termik

3,00 zł

112

Kasa fiskalna FP-600

3,00 zł

Zapasy magazynowe -magazyn ogumienia (zakup tylko całości magazynu)

Lp.

Nazwa

Ilość

113

Dętka 900x20 (nowa)

1 szt.

114

Dętka 1000x20 (nowa)

2 szt.

115

Ochraniacz dętki E-20

3 szt.

116

Opona 285/70R19.5 (do bieżnikowania)

1 szt.

117

Opona 255/70R22.5 (do bieżnikowania)

1 szt.

118

Opona 255/70R22.5 (bieżnikowana)

1 szt.

119

Opona 1100x20 (bieżnikowana)

1 szt.

Cena minimalna brutto: 557,91 zł

Zapasy magazynowe - magazyn odzieży (zakup tylko całości magazynu)

Lp.

Nazwa

Ilość

120

Kostka dezynfekcyjna WC

6 szt.

121

Pasta BHP

3 szt.

122

Mydło toaletowe

8 szt.

123

Kosz metalowy sitkowany

1 szt.

124

Koszula robocza

3 szt.

125

Kalesony

7 szt.

126

Płaszcz wodoochronny

1 szt.

127

Ubranie kwasoodporne

1 szt.

128

Ubranie robocze drelichowe

2 kpl.

129

Ubranie typ szwed z pasami

1 kpl.

130

Czapka letnia

1 szt.

131

Czapka uszatka zimowa

1 szt.

132

Półbuty męskie

3 pary

133

Buty robocze ocieplane

3 pary

134

Buty robocze

1 para

135

Półsaperki męskie

3 pary

136

Rękawice skórzane

1 para

Cena minimalna brutto: 307,20  zł

Zapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu

Lp.

Nazwa

Ilość

137

magazyn części - części zamienne do pojazdów, oleje, płyny

1 kpl.


Cena minimalna brutto: 16 749,850  zł


SPIS ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNY W SIEDZIBIE SPÓŁKI LUB WYSYŁANY DROGĄ E-MAIL NA ŻYCZENIE ZAINTERESOWANYCH


3/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen brutto, jednak nie niższej niż cena minimalna brutto każdej z ruchomości.
4/ Oferty należy składać w terminie do dnia 23 października 2018 roku, do godz. 15.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu) lub poprzez wysłanie oferty na adres e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com
5/ Każda z ofert winna zawierać:
- dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta,  a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
- w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
- proponowaną cenę zakupu brutto, nie niższą niż cena minimalna,
- dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
- oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
- oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
- każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
- wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
- poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
- ofertę należy złożyć w nieprezroczystej kopercie,
- koperta powinna być opisana "Oferta zakupu ruchomości PKS Turek S.A.  w upadłości",
- oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości
ul. Milewskiego 9
62-700 Turek
(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)
- oferty przesłane na adres e-mail należy załączyć do wiadomości w postaci pliku PDF, word, w tytule wiadomości wpisując "Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości".

6/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2018 roku o godz. 15.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek.
7/ Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
9/ O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
11/ Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w każdym czasie bez podania przyczyny.
12/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
13/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
14/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
15/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
16/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
17/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
18/ Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
19/ Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej reki ww. ruchomości zamieszczono w tygodniku Echo Turku w dniu 9 października 2018 roku, na stronie internetowej: www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz portalach ogłoszeniowych.Nieruchomość
wchodząca w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Turku S.A. w upadłości


50% CENY OSZACOWANIA

Sygn. akt. XI GUp 306/16

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki 
nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 63/13, 63/5, 63/6, 63/8, 74, 1489 obręb B w Turku  o powierzchni 2,7299 ha wraz z prawem własności do budynków i budowli posadowionych na tym gruncie, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 1.930.083,00 zł netto. (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści osiemdziesiąt trzy złote 00/100)

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgi wieczyste:

 • KN1T/00005563/8 (nr ew. działki 63/13 o pow. 1,8102 ha),
 • KN1T/00044282/9 (nr ew. działki 74, 63/5, 63/6, 63/8, 1489, o łącznej pow. 0,9197 ha)

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:

 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania z podziałem na cenę za nieruchomość objętą księga wieczystą nr: KN1T/00005563/8 (dz. ew. 63/13) oraz nieruchomości objęte księgą wieczystą nr: KN1T/00044282/9 (nr ew. działki 74, 63/5, 63/6, 63/8, 1489), w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 roku, do godz. 15:00
 • złożenie wadium w wysokości 5% ceny oszacowania nieruchomości, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018 roku do godz. 15:00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem „wadium nieruchomość PKS Turek S.A w upadłości”.
  (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 roku do godz. 15:00, w  siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).  


Każda z ofert winna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu netto plus obowiązujący podatek VAT, nie niższą niż cena oszacowania, z podziałem na cenę za nieruchomość objętą księgą wieczystą nr: KN1T/00005563/8 oraz nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KN1T/00044282/9
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 5. proponowany termin i sposób zapłaty,
 6. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 7. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
 8. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 9. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 10. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 11. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 12. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 13. koperta powinna być opisana „oferta zakup – nieruchomość PKS Turek”
 14. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości,
ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek
(Decyduje data wpływu oferty)


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat

Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości

W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.   

O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

Oferent oświadcza iż zapoznał się z stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, lub pod numerami telefonów: 576 729 630, 662 260 445

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w nieruchomości zamieszczono w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 24 lipca 2018 roku, na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl, www.otodom.pl, www.olx.pl  oraz innych portalach ogłoszeniowych.

prev next

Nieruchomość
wchodząca w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Turku S.A. w upadłości


75% CENY OSZACOWANIA

Sygn. akt. XI GUp 306/16

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki 
nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 63/13, 63/5, 63/6, 63/8, 74, 1489 obręb B w Turku  o powierzchni 2,7299 ha wraz z prawem własności do budynków i budowli posadowionych na tym gruncie, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 75% ceny oszacowania, tj. 2.895.124,50 zł netto. (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 50/100)

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgi wieczyste:

 • KN1T/00005563/8 (nr ew. działki 63/13 o pow. 1,8102 ha),
 • KN1T/00044282/9 (nr ew. działki 74, 63/5, 63/6, 63/8, 1489, o łącznej pow. 0,9197 ha)

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:

 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania z podziałem na cenę za nieruchomość objętą księga wieczystą nr: KN1T/00005563/8 (dz. ew. 63/13) oraz nieruchomości objęte księgą wieczystą nr: KN1T/00044282/9 (nr ew. działki 74, 63/5, 63/6, 63/8, 1489), w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku, do godz. 10:00
 • złożenie wadium w wysokości 5% ceny oszacowania nieruchomości, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 17 lipca 2018 roku do godz. 10:00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem „wadium nieruchomość PKS Turek S.A w upadłości”.
  (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku do godz. 10:00, w  siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).  


Każda z ofert winna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu netto plus obowiązujący podatek VAT, nie niższą niż cena oszacowania, z podziałem na cenę za nieruchomość objętą księgą wieczystą nr: KN1T/00005563/8 oraz nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KN1T/00044282/9
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 5. proponowany termin i sposób zapłaty,
 6. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 7. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
 8. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 9. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 10. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 11. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 12. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 13. koperta powinna być opisana „oferta zakup – nieruchomość PKS Turek”
 14. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości,
ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek
(Decyduje data wpływu oferty)


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat

Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości

W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.   

O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

Oferent oświadcza iż zapoznał się z stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, lub pod numerami telefonów: 576 729 630, 662 260 445

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w nieruchomości zamieszczono w tygodniku Przegląd Koniński w dniu 19 czerwca 2018 roku, na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl, www.otodom.pl, www.olx.pl  oraz innych portalach ogłoszeniowych.


prev next

Nieruchomość
wchodząca w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Turku S.A. w upadłości

Sygn. akt. XI GUp 306/16

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki 
nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 63/13, 63/5, 63/6, 63/8, 74, 1489 obręb B w Turku
o powierzchni 2,7299 ha wraz z prawem własności do budynków i budowli pobudowanych na tym gruncie, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 3.860.166,00 zł netto. (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100)

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgi wieczyste:

 • KN1T/00005563/8 (nr ew. działki 63/13 o pow. 1,8102 ha),
 • KN1T/00044282/9 (nr ew. działki 74, 63/5, 63/6, 63/8, 1489, o łącznej pow. 0,9197 ha)

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:

 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania z podziałem na cenę za nieruchomość objętą księga wieczystą nr: KN1T/00005563/8 (dz. ew. 63/13) oraz nieruchomości objęte księgą wieczystą nr: KN1T/00044282/9 (nr ew. działki 74, 63/5, 63/6, 63/8, 1489), w terminie do dnia 14 czerwca 2018 roku, do godz. 10:00
 • złożenie wadium w wysokości 5% ceny oszacowania nieruchomości, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 14 czerwca 2018 roku do godz. 10:00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem „wadium nieruchomość PKS Turek S.A w upadłości”.
  (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2018 roku do godz. 10:00, w  siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).  


Każda z ofert winna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu netto plus obowiązujący podatek VAT, nie niższą niż cena oszacowania, z podziałem na cenę za nieruchomość objętą księgą wieczystą nr: KN1T/00005563/8 oraz nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KN1T/00044282/9
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 5. proponowany termin i sposób zapłaty,
 6. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 7. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
 8. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 9. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 10. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 11. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 12. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 13. koperta powinna być opisana „oferta zakup – nieruchomość PKS Turek”
 14. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości,
ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek
(Decyduje data wpływu oferty)


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat

Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości

W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.   

O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

Oferent oświadcza iż zapoznał się z stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, lub pod numerami telefonów: 576 729 630, 662 260 445

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w nieruchomości zamieszczono w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 11 kwietnia 2018 roku, na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl

prev next

Autobusy 

Sygn. akt XI GUp 306/16

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości - autobusy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nr rej.

Marka / typ

Rok produkcji

Cena wywoławcza brutto

Stan techniczny

1

PTUCS10

MAN A 20

1997

5 540,00 zł

Średni

2

PTU36AG

Otoyol M29.12

1998

1 540,00 zł

Średni

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza każdej z ruchomości.
Oferty należy składać w terminie do dnia 09.04.2018 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do spółki) lub poprzez wysłanie skanu oferty na adres e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com

Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena wywoławcza,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości
ul. Milewskiego 9
62-700 Turek
(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek.
Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w dniu 26.03.2018 r. na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz portalach internetowych (bushandel.pl, sprzedajemy.pl, lento.pl, gumtree.pl, lm.pl, turek.net.pl).
prev next

Autobusy, wyposażenie warsztatu, wyposażenie biur, kasy fiskalne i biletowe, zapasy magazynowe

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Autobusy

Marka

Rok produkcji

Cena oszacowania brutto

Stan

MAN A20

1997

10 200,00 zł

Średni

Otoyol M29.12

1998

5 250,00 zł

Średni

Wyposażenie warsztatu

Lp.

Nazwa ruchomości

Producent / model

Cena oszacowania brutto

Stan techniczny

1

Stół probierczy pomp wtryskowych

PW-8

2 160,00 zł

Dobry

2

Pług śnieżny do ciągnika

-----

540,00 zł

Dobry

3

Urządzenie (tachografy)

UTP 10V2

600,00 zł

Średni

4

Krajarka tarczowa

Vibromat S54

3,00 zł

Uszkodzona

5

Lampa stołowa

-----

3,00 zł

Średni

6

Lampa z kablem

-----

4,50 zł

Średni

7

Maska do spawania

-----

4,50 zł

Średni

8

Urządzenie do badania skuteczności hamulców pojazdów samochodowych

(3 sztuki)

FRENOTEST

45,00 zł

Dobry

9

Wkrętarki

-----

3,00 zł

Uszkodzone

10

Wyrzynarka

-----

6,00 zł

Uszkodzona

11

Wysokościomierz suwmiarkowy

-----

58,50 zł

Średni

12

Pojemnik na śmieci

KP 7

1 700,00 zł

Średni

13

Felgi - 4 sztuki

-----

60,00 zł

Średni

14

Lampy - jarzeniówki

-----

30,00 zł

Średni

15

Podkładki

-----

45,00 zł

Średni

16

Pompa hydrauliczna

-----

60,00 zł

Średni

17

Pojemnik na śmieci

KP 7

1 700,00 zł

Średni

18

Silniki elektryczne

-----

180,00 zł

Średni

20

Walcarka ręczna do blachy

-----

390,00 zł

Dobry

Wyposażenie stacji kontroli pojazdów

Lp.

Nazwa ruchomości

Producent / model

Cena oszacowania brutto

Stan techniczny

21

Przyrząd do geometrii kół

Auto Geo Test GT 1216

750,00 zł

Uszkodzony

22

Urządzenie do ustawiania kół przednich

UNC-6A

660,00 zł

Średni

23

Urządzenie do sprawdzania instalacji gazowej w pojazdach

-----

240,00 zł

Dobry

24

Urządzenie rolkowe do badania hamulców

RH-3E

3 900,00 zł

Dobry

Wyposażenie pralni

Lp.

Nazwa ruchomości

Producent / model

Cena oszacowania brutto

Stan techniczny

25

Pralnica

PCE 08,2

90,00 zł

Uszkodzona

26

Prasownica nieckowa

MG3E

579,00 zł

Średni

27

Wirówka pralnicza

WR15.3

1 020,00 zł

Dobry

28

Kuchenka gazowa

-----

12,00 zł

Średni

29

Lodówka

-----

12,00 zł

Średni

30

Pralnica

-----

60,00 zł

UszkodzonaWyposażenie biur

Lp.

Nazwa

Ilość

Cena wywoławcza brutto

31

Analizator alkoholu Lion Alkometer SD-400

1 szt.

250,00 zł

32

Drukarka HP DeskJet 3745

1 szt.

9,00 zł

33

Kserokopiarka Minolta Di 251 (format A4 i A3)

1 szt.

225,00 zł

34

Aparat cyfrowy HP Photosmart 320

1 szt.

4,50 zł

35

Mikrofon VK-605

1 szt.

6,00 zł

36

Drukarka Canon Pixma iP1600

1 szt.

4,50 zł

37

Drukarka HP DeskJet 1220C

1 szt.

12,00 zł

38

Drukarka HP DeskJet D1560

1 szt.

6,00 zł

39

Drukarka HP DeskJet 3820

1 szt.

6,00 zł

40

Drukarka HP DeskJet 840C

1 szt.

7,50 zł

41

Zestaw mebli biurowych jasny brąz (szafa ubraniowa, segment szafek, biurko narożne, stolik, szafka z zabudowaną lodówką)

1 kpl.

750,00 zł

42

Farelka elektryczna

1 szt.

1,50 zł

43

Drukarka OKI Microline 321

1 szt.

30,00 zł

Kasy fiskalne

Lp.

Nazwa

Cena wywoławcza brutto

44

Kasa Optimus IC Soled

30,00 zł

45

Kasa Optimus IC Frigo II

39,00 zł

46

Kasa Novitus IC Frigo II

39,00 zł

47

Kasa rejestrująca Duo Bus - nr fabr. 000637

150,00 zł

48

Kasa rejestrująca Duo Bus - nr fabr. 000498

150,00 zł

49

Kasa rejestrująca Duo Bus - nr fabr. 000638

150,00 zł

50

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 003907

352,50 zł

51

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 008977

352,50 zł

52

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010025

352,50 zł

53

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010027

352,50 zł

54

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012976

352,50 zł

55

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014075

352,50 zł

56

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 008514

352,50 zł

57

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014073

352,50 zł

58

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012971

352,50 zł

59

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010025

352,50 zł

60

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013455

352,50 zł

61

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012974

352,50 zł

62

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016471

352,50 zł

63

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015480

352,50 zł

64

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013632

352,50 zł

65

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014072

352,50 zł

66

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016473

352,50 zł

67

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012973

352,50 zł

68

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013460

352,50 zł

69

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 012972

352,50 zł

70

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014074

352,50 zł

71

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014474

352,50 zł

72

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016000

352,50 zł

73

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013459

352,50 zł

74

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006724

352,50 zł

75

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016472

352,50 zł

76

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015473

352,50 zł

77

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013629

352,50 zł

78

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015477

352,50 zł

79

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014459

352,50 zł

80

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010178

352,50 zł

81

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013633

352,50 zł

82

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006715

352,50 zł

83

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016474

352,50 zł

84

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 009883

352,50 zł

85

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014076

352,50 zł

86

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014462

352,50 zł

87

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 010179

352,50 zł

88

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 007593

352,50 zł

89

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 005817

352,50 zł

90

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013631

352,50 zł

91

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 008516

352,50 zł

92

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013456

352,50 zł

93

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 007602

352,50 zł

94

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016470

352,50 zł

95

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014461

352,50 zł

96

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014458

352,50 zł

97

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013457

352,50 zł

98

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015476

352,50 zł

99

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016003

352,50 zł

100

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006204

352,50 zł

101

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 016002

352,50 zł

102

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015475

352,50 zł

103

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015472

352,50 zł

104

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 014460

352,50 zł

105

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 013458

352,50 zł

106

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 015478

352,50 zł

107

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006234

352,50 zł

108

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006712

352,50 zł

109

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006252

352,50 zł

110

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 008515

352,50 zł

111

Kasa rejestrująca EMAR 105 - nr fabr. 006217

352,50 zł

112

Kasa fiskalna Posnet Thermal 5V - rok prod. 2007

36,00 zł

113

Kasa fiskalna Posnet Thermal 5V - rok prod. 2004

36,00 zł

114

Kasa fiskalna TEC-MA 1030

6,00 zł

115

Kasa fiskalna Optimus IC Wiking Termik

3,00 zł

116

Kasa fiskalna FP-600

3,00 zł

Zapasy magazynowe -magazyn ogumienia (zakup tylko całości magazynu)

Lp.

Nazwa

Ilość

117

Dętka 900x20 (nowa)

1 szt.

118

Dętka 1000x20 (nowa)

2 szt.

119

Ochraniacz dętki E-20

3 szt.

120

Opona 285/70R19.5 (do bieżnikowania)

1 szt.

121

Opona 255/70R22.5 (do bieżnikowania)

1 szt.

123

Opona 255/70R22.5 (bieżnikowana)

1 szt.

124

Opona 1100x20 (bieżnikowana)

1 szt.

WARTOŚĆ OSZACOWANIA: 557,91 zł brutto

Zapasy magazynowe - magazyn odzieży (zakup tylko całości magazynu)

Lp.

Nazwa

Ilość

125

Kostka dezynfekcyjna WC

6 szt.

126

Pasta BHP

3 szt.

127

Mydło toaletowe

8 szt.

128

Kosz metalowy sitkowany

1 szt.

129

Koszula robocza

3 szt.

130

Kalesony

7 szt.

131

Płaszcz wodoochronny

1 szt.

132

Ubranie kwasoodporne

1 szt.

133

Ubranie robocze drelichowe

2 kpl.

134

Ubranie typ szwed z pasami

1 kpl.

135

Czapka letnia

1 szt.

136

Czapka uszatka zimowa

1 szt.

137

Półbuty męskie

3 pary

138

Buty robocze ocieplane

3 pary

139

Buty robocze

1 para

140

Półsaperki męskie

3 pary

141

Rękawice skórzane

1 para

WARTOŚĆ OSZACOWANIA: 307,20  zł bruttoZapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu za kwotę 16 749,85 zł brutto

PEŁNY WYKAZ ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania brutto każdej z ruchomości
 2. Oferty należy składać w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu) lub poprzez wysłanie skanu oferty na adres e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com
 3. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

ł)   oferty przesłane na adres e-mail należy załączyć do wiadomości w postaci pliku PDF, w tytule wiadomości wpisując “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2018 r. o godz. 10.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach ogłoszeniowych.Wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni, zapasy magazynowe, wyposażenie biurowe, kasy fiskalne i biletowe 

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży znajduje się w załącznikach o następujących numerach:
 1. załącznik nr 1 - wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości,
 2. załącznik nr 2 - zapasy magazynowe (magazyn ogumienia - opony) - zakup tylko całości magazynu,
 3. załącznik nr 3 zapasy magazynowe (magazyn odzieży) - zakup tylko całości magazynu,
 4. załącznik nr 4 zapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu,
 5. załącznik nr 5 wyposażenie biur - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości
 6. załącznik nr 6 kasy biletowe i fiskalne - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości.
 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza każdej z ruchomości (załącznik nr 1, 5, 6) lub zestawu ruchomości (załączniki nr 2, 3 i 4)
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28 listopada 2017 r. do godz. 10.00,  w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena wywoławcza,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 10.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w dniu       14 listopada 2017 r. w tygodniku “Przegląd Koniński”, na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.


Załączniki do regulaminu dostępne są na stronie www.pks-turek.pl w zakładce przetargi.

AUTOBUSY 

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości - autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nr rej.

Marka / typ

Rok produkcji

Cena wywoławcza brutto

Stan techniczny

1

PTUCS10

MAN A 20

1997

10 200,00 zł

Średni

2

PTU36AG

Otoyol M29.12

1998

5 250,00 zł

Średni

3

PTUWC34

Setra S 315 UL

1996

11 400,00 zł

Dobry


 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza każdej z ruchomości;
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ruchomości, na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 28.11.2017 r., godz. 10.00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem “wadium - pojazdy (nr rejestracyjny) PKS Turek SA w upadłości” (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy).
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.11.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena wywoławcza,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy       ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w “Przeglądzie Konińskim” w dniu 14.11.2017 r., na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

Autobusy i pojazdy
30 % ceny oszacowania

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości - autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nr rej.

Marka / typ

Rok produkcji

Cena wywoławcza brutto

Stan techniczny

1

PTUE350

Autosan A10.10M.08

2000

3 450,00 zł

Średni

2

PTUY953

Autosan H10.10.02

1996

5 700,00 zł

Średni

3

PTUX425

Autosan H10.10.02

1997

6 000,00 zł

Średni

4

PTU50AG

Autosan H10.10.02

1996

5 700,00 zł

Średni

5

PTU90AA

Autosan H10.10

1995

5 400,00 zł

Średni

6

PTUJ987

Autosan H9.21.41

1994

3 540,00 zł

Średni

7

PTUU969

Autosan H9.21.41

1995

3 450,00 zł

Średni

8

PTU83AE

Autosan H9.21.41

1994

3 810,00 zł

Średni

9

PTUX449

IVECO Cacciamali 65C Thesi

2002

6 210,00 zł

Średni

10

PTUK896

IVECO Cacciamali 59E12 Thesi

2000

5 700,00 zł

Średni

11

PTUL054

Jelcz T 120

1993

5 904,00 zł

Średni

12

PTUCS10

MAN A 20

1997

10 200,00 zł

Średni

13

PTU37XX

Mercedes-Benz O350

1995

17 250,00 zł

Średni

14

PTU36AG

Otoyol M29.12

1998

5 250,00 zł

Średni

15

PTUWC33

Setra S 315

1995

10 650,00 zł

Średni

16

PTUWC34

Setra S 315 UL

1996

11 400,00 zł

Dobry

17

PK67449

Solbus ST11

2009

64 500,00 zł

Uszkodzony

18

PTUH408

Volkswagen LT 35

1998

3 597,75 zł

Średni

19

PTULV64

STAR 266 - pogotowie techniczne

1988

3 600,00 zł

Średni

20

KMK9274

Citroen C 15

1997

387,45 zł

Średni

 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza każdej z ruchomości;
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ruchomości, na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 07.11.2017 r., godz. 10.00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem “wadium - pojazdy (nr rejestracyjny) PKS Turek SA w upadłości” (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy).
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.11.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena wywoławcza,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy       ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w “Przeglądzie Konińskim” w dniu 24.10.2017 r., na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

Maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów. wyposażenie myjni i pralni

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży znajduje się w załącznikach o następujących numerach:
  1. załącznik nr 1 maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości,
  2. załącznik nr 2 - zapasy magazynowe (magazyn ogumienia - opony) - zakup tylko całości magazynu,
  3. załącznik nr 3 zapasy magazynowe (magazyn odzieży) - zakup tylko całości magazynu,
  4. załącznik nr 4 zapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu,
  5. załącznik nr 5 wyposażenie biur - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości
  6. załącznik nr 6 kasy biletowe i fiskalne - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości.

   3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza każdej z ruchomości (załącznik nr 1, 5, 6) lub zestawu ruchomości (załączniki nr 2, 3 i 4)

   4. Oferty należy składać w terminie do dnia 7 listopada 2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

   5. Każda z ofert winna zawierać:
  1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
  2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
  3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena wywoławcza,
  4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
  5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
  6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
  7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
  8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
  9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
  10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
  11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
  12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

  ul. Milewskiego 9

  62-700 Turek

  (decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2017 r. o godz. 10.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
  7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
  8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
  9. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
  10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
  11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
  12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
  13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
  14. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
  15. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
  16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
  17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
  18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w dniu 24 października 2017 r. w tygodniku “Przegląd Koniński”, na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

Maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów. wyposażenie myjni i pralni

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży znajduje się w załącznikach o następujących numerach:
  1. załącznik nr 1 maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości,
  2. załącznik nr 2 - zapasy magazynowe (magazyn ogumienia - opony) - zakup tylko całości magazynu,
  3. załącznik nr 3 zapasy magazynowe (magazyn odzieży) - zakup tylko całości magazynu,
  4. załącznik nr 4 zapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu,
  5. załącznik nr 5 wyposażenie biur - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości.
   3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości (załącznik nr 1 i 5) lub zestawu ruchomości (załączniki nr 2, 3 i 4)
   4. Oferty należy składać w terminie do dnia 17 października 2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
   5. Każda z ofert winna zawierać:
  1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
  2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
  3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż  cena oszacowania,
  4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
  5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
  6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
  7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
  8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
  9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
  10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
  11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
  12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości
  ul. Milewskiego 9
  62-700 Turek

  (decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2017 r. o godz. 10.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
  7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
  8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
  9. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
  10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
  11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
  12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
  13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
  14. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
  15. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
  16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
  17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
  18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w dniu 26 września 2017 r. w tygodniku “Echo Turku”, na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

  Załączniki do regulaminu dostępne są na stronie: www.pks-turek.pl w zakładce przetargi.


AUTOBUSY I INNE POJAZDY

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości - autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:
  Lp. Nr rej. Marka / typ Rok produkcji Cena oszacowania brutto Stan techniczny
  1 PTUE350 Autosan A10.10M.08 2000 5 750,00 zł Średni
  2 PTUY953 Autosan H10.10.02 1996 9 500,00 zł Średni
  3 PTUX425 Autosan H10.10.02 1997 10 000,00 zł Średni
  4 PTU50AG Autosan H10.10.02 1996 9 500,00 zł Średni
  5 PTUU982 Autosan H9.21 1991 5 190,00 zł Średni
  6 PTUN958 Autosan H9.21 1991 4 500,00 zł Średni
  7 PTUX988 Autosan H9.21 1991 5 250,00 zł Średni
  8 PTU90AA Autosan H10.10 1995 9 000,00 zł Średni
  9 PTUJ987 Autosan H9.21.41 1994 5 900,00 zł Średni
  10 PTUU969 Autosan H9.21.41 1995 5 750,00 zł Średni
  11 PTUJ967 Autosan H9.21.41 1994 5 100,00 zł Średni
  12 PTU83AE Autosan H9.21.41 1994 6 350,00 zł Średni
  13 PTUX449 IVECO Cacciamali 65C Thesi 2002 10 350,00 zł Średni
  14 PTUK896 IVECO Cacciamali 59E12 Thesi 2000 9 500,00 zł Średni
  15 PTUL054 Jelcz T 120 1993 9 840,00 zł Średni
  16 PTUCS10 MAN A 20 1997 17 000,00 zł Średni
  17 PTU37XX Mercedes-Benz O350 1995 28 750,00 zł Średni
  18 PTU36AG Otoyol M29.12 1998 8 750,00 zł Średni
  19 PTUWC33 Setra S 315 1995 17 750,00 zł Średni
  20 PTUWC34 Setra S 315 UL 1996 19 000,00 zł Dobry
  21 PK67449 Solbus ST11 2009 107 500,00 zł Uszkodzony
  22 PTUH408 Volkswagen LT 35 1998 5 996,25 zł Średni
  23 PTULV64 STAR 266 - pogotowie techniczne 1988 6 000,00 zł Średni
  24 PTUAJ01 Renault Megane Grandtour 2004 2 000,00 zł Uszkodzony
  25 KMK9274 Citroen C 15 1997 645,75 zł Średni
 3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
  • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości;
  • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości, na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 17.10.2017 r., godz. 10.00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem “wadium - pojazdy (nr rejestracyjny) PKS Turek SA w upadłości” (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)
 4. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.10.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 5. Każda z ofert winna zawierać:
  1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
  2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
  3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
  4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
  5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
  6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
  7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
  8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
  9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
  10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
  11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
  12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:
  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości
  ul. Milewskiego 9
  62-700 Turek

  (decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 9. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 14. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 15. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w “Gazecie Wyborczej” w dniu 25.09.2017 r., na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

Udziały w nieruchomości

Miłoszyce, gm. Jelcz - Laskowice

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki  nieruchomości wchodzącej w skład
masy upadłości Tomasza Siekierskiego osoby fizycznej nieprowadzącej

działalności gospodarczej

 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział 4/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjno-magazynowymi, położonej w granicach dz. 145/32, AM 2 o pow. 0,2080 ha, Miłoszyce, gmina Jelcz – Laskowice, woj. Dolnośląskie, KW WR1O/00018841/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 194 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)
 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania w terminie do dnia 29 września 2017 roku, do godz. 10:00 na adres Syndyk Łukasz Marciniak, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek.
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 29 września 2017 roku do godz. 10:00 na rachunek bankowy masy upadłości nr 21 1090 1229 0000 0001 3225 3582 prowadzony w BZ WBK w Turku, tytułem „wadium – nieruchomość Miłoszyce”.
  (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 29 września 2017 roku do godz. 10:00 na adres Syndyk Łukasz Marciniak, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty).  
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu nie niższą niż cena oszacowania,
 4. proponowany termin i sposób zapłaty,
 5. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 6. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
 7. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 8. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 9. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 10. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 11. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 12. koperta powinna być opisana „oferta zakup – nieruchomość Miłoszyce”
 13. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Syndyk Łukasz Marciniak, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek

(Decyduje data wpływu oferty)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2017 roku o godz. 10:15, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.   
 4. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w pod numerem telefonu 662 260 445
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w nieruchomości zamieszczono w dzienniku “Gazeta Wyborcza” w dniu 11.09.2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl
prev next

Udziały w nieruchomości

Miłoszyce, gm. Jelcz - Laskowice

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki  nieruchomości wchodzącej w skład

masy upadłości Tomasza Siekierskiego osoby fizycznej nieprowadzącej

działalności gospodarczej

 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział 4/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjno-magazynowymi, położonej w granicach dz. 145/32, AM 2 o pow. 0,2080 ha, Miłoszyce, gmina Jelcz – Laskowice, woj. Dolnośląskie, KW WR1O/00018841/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 291 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania w terminie do dnia 6 września 2017 roku, do godz. 10:00 na adres Syndyk Łukasz Marciniak, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek.
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 6 września 2017 roku do godz. 10:00 na rachunek bankowy masy upadłości nr 21 1090 1229 0000 0001 3225 3582 prowadzony w BZ WBK w Turku, tytułem „wadium – nieruchomość Miłoszyce”.

(liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 6 września 2017 roku do godz. 10:00 na adres Syndyk Łukasz Marciniak, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty).  
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu nie niższą niż cena oszacowania,
 4. proponowany termin i sposób zapłaty,
 5. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 6. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
 7. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 8. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 9. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 10. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 11. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 12. koperta powinna być opisana „oferta zakup – nieruchomość Miłoszyce”
 13. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Syndyk Łukasz Marciniak, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek

(Decyduje data wpływu oferty)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2017 roku o godz. 10:15, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.   
 4. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w pod numerem telefonu 662 260 445
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w nieruchomości zamieszczono w dzienniku “Gazeta Wyborcza” w dniu 23.08.2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl
prev next

Maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni, zapasy magazynowe, wyposażenie biur
75 % ceny oszacowania

Sygn. akt XI GUp 306/16

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży znajduje się w załącznikach o następujących numerach:
 1. załącznik nr 1 maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości,
 2. załącznik nr 2 - zapasy magazynowe (magazyn ogumienia - opony) - zakup tylko całości magazynu,
 3. załącznik nr 3 zapasy magazynowe (magazyn odzieży) - zakup tylko całości magazynu,
 4. załącznik nr 4 zapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu,
 5. załącznik nr 5 wyposażenie biur - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości.
 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż 75% ceny oszacowania każdej z ruchomości (załącznik nr 1 i 5) lub zestawu ruchomości (załączniki nr 2, 3 i 4)
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 8 września 2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż 75% ceny oszacowania,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2017 r. o godz. 10.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w dniu  23 sierpnia 2017 r. w tygodniku “Echo Turku”, na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

  Załączniki do regulaminu dostępne na stronie www.pks-turek.pl w zakładce "przetargi"

Autobusy i pojazdy 

75 % ceny oszacowania

Sygn. akt XI GUp 306/16

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości - autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nr rej.

Marka / typ

Rok produkcji

75% ceny oszacowania brutto

Stan techniczny

1

PTU03KP

Autosan A09.09L Tramp

2006

39 000,00 zł

Dobry

2

PTU H766

Autosan A09.09L

2001

16 875,00 zł

Dobry

3

PTUE350

Autosan A10.10M.08

2000

8 625,00 zł

Średni

4

PTUY953

Autosan H10.10.02

1996

14 250,00 zł

Średni

5

PTUX425

Autosan H10.10.02

1997

15 000,00 zł

Średni

6

PTU50AG

Autosan H10.10.02

1996

14 250,00 zł

Średni

7

PTUU982

Autosan H9.21

1991

7 785,00 zł

Średni

8

PTUN958

Autosan H9.21

1991

6 750,00 zł

Średni

9

PTUX988

Autosan H9.21

1991

7 875,00 zł

Średni

10

PTU90AA

Autosan H10.10

1995

13 500,00 zł

Średni

11

PTUJ987

Autosan H9.21.41

1994

8 850,00 zł

Średni

12

PTUU969

Autosan H9.21.41

1995

8 625,00 zł

Średni

13

PTUJ967

Autosan H9.21.41

1994

7 650,00 zł

Średni

14

PTU83AE

Autosan H9.21.41

1994

9 525,00 zł

Średni

15

PTUX449

IVECO Cacciamali 65C Thesi

2002

15 525,00 zł

Średni

16

PTUK896

IVECO Cacciamali 59E12 Thesi

2000

14 250,00 zł

Średni

17

PTUL054

Jelcz T 120

1993

14 760,00 zł

Średni

18

PTUCS10

MAN A 20

1997

25 500,00 zł

Średni

19

PTU37XX

Mercedes-Benz O350

1995

43 125,00 zł

Średni

20

PTU36AG

Otoyol M29.12

1998

13 125,00 zł

Średni

21

PTUWC33

Setra S 315

1995

26 625,00 zł

Średni

22

PTUWC34

Setra S 315 UL

1996

28 500,00 zł

Dobry

23

PK67449

Solbus ST11

2009

161 250,00 zł

Uszkodzony

24

PTUH408

Volkswagen LT 35

1998

8 994,40 zł

Średni

25

PTULV64

STAR 266 - pogotowie techniczne

1988

9 000,00 zł

Średni

26

PTUAJ01

Renault Megane Grandtour

2004

3 000,00 zł

Uszkodzony

27

KMK9274

Citroen C 15

1997

968,65 zł

Średni

 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż 75% ceny oszacowania każdej z ruchomości;
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości, na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 08.09.2017 r., godz. 10.00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem “wadium - pojazdy (nr rejestracyjny) PKS Turek SA w upadłości” (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy).
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.09.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż 75% ceny oszacowania,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w tygodniku “Echo Turku” w dniu 23.08.2017 r., na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

Maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni, zapasy magazynowe, wyposażenie biur

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży znajduje się w załącznikach o następujących numerach: 
  a. załącznik nr 1 maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości,
  b. załącznik nr 2 - zapasy magazynowe (magazyn ogumienia - opony) - zakup tylko całości magazynu,
  c. załącznik nr 3 zapasy magazynowe (magazyn odzieży) - zakup tylko całości magazynu,
  d. załącznik nr 4 zapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu,
  e. załącznik nr 5 wyposażenie biur - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości.
 3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości (załącznik nr 1 i 5) lub zestawu ruchomości (załączniki nr 2, 3 i 4)
 4. Oferty należy składać w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 5. Każda z ofert winna zawierać:
  a. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
  b. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
  c. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
  d. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
  e. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
  f. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
  g. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
  h. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
  i. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
  j. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
  k. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
  l. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 10.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.

 1. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 2. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 3. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
 4. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 6. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 8. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 10. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 11. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 12. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w dniu       1 sierpnia 2017 r. w tygodniku “Przegląd Koniński”, na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

  Załączniki dostępne na stronie: http://www.pks-turek.pl/?action=informacje&idin=26...

Udziały w nieruchomości

Miłoszyce, gm. Jelcz - Laskowice

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki  

nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Tomasza Siekierskiego 

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział 4/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjno-magazynowymi, położonej w granicach dz. 145/32, AM 2 o pow. 0,2080 ha, Miłoszyce, gmina Jelcz – Laskowice, woj. Dolnośląskie, KW WR1O/00018841/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 388 000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 roku, do godz. 10:00 na adres Syndyk Łukasz Marciniak, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek.
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 16 sierpnia 2017 roku do godz. 10:00 na rachunek bankowy masy upadłości nr 21 1090 1229 0000 0001 3225 3582 prowadzony w BZ WBK w Turku, tytułem „wadium – nieruchomość Miłoszyce”.

(liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 roku do godz. 10:00 na adres Syndyk Łukasz Marciniak, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty).  
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu nie niższą niż cena oszacowania,
 4. proponowany termin i sposób zapłaty,
 5. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 6. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
 7. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 8. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 9. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 10. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 11. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 12. koperta powinna być opisana „oferta zakup – nieruchomość Miłoszyce”
 13. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Syndyk Łukasz Marciniak, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek

(Decyduje data wpływu oferty)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 roku o godz. 10:15, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.   
 4. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w pod numerem telefonu 662 260 445
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w nieruchomości zamieszczono w dzienniku “Gazeta Wrocławska” w dniu 26.07.2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl
prev next

Autobusy i inne pojazdy

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości - autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nr rej.

Marka / typ

Rok produkcji

Cena oszacowania brutto

Stan techniczny

1

PTU03KP

Autosan A09.09L Tramp

2006

52 000,00 zł

Dobry

2

PTUGA22

Autosan A10.10T Lider Midi

2005

25 000,00 zł

Dobry

3

PTU H766

Autosan A09.09L

2001

22 500,00 zł

Dobry

4

PTUE350

Autosan A10.10M.08

2000

11 500,00 zł

Średni

5

PTUGA21

Autosan A10.10T Lider Midi

2005

25 000,00 zł

Dobry

6

PTUY953

Autosan H10.10.02

1996

19 000,00 zł

Średni

7

PTUX425

Autosan H10.10.02

1997

20 000,00 zł

Średni

8

PTUH631

Autosan H10.10.02

1997

20 000,00 zł

Średni

9

PTUR363

Autosan H10.10.02

1998

26 500,00 zł

Dobry

10

PTU50AG

Autosan H10.10.02

1996

19 000,00 zł

Średni

11

PTUU982

Autosan H9.21

1991

10 380,00 zł

Średni

12

PTUN958

Autosan H9.21

1991

9 000,00 zł

Średni

13

PTUX988

Autosan H9.21

1991

10 500,00 zł

Średni

14

PTUU981

Autosan H9.21.41

1996

11 500,00 zł

Średni

15

PTUG981

Autosan H9.21

1996

12 000,00 zł

Średni

16

PTU90AA

Autosan H10.10

1995

18 000,00 zł

Średni

17

PTUJ987

Autosan H9.21.41

1994

11 800,00 zł

Średni

18

PTUU969

Autosan H9.21.41

1995

11 500,00 zł

Średni

19

PTUL961

Autosan H9.21.41

1995

11 000,00 zł

Średni

20

PTUK979

Autosan H9.21.41

1999

13 500,00 zł

Średni

21

PTUJ967

Autosan H9.21.41

1994

10 200,00 zł

Średni

22

PTU83AE

Auosan H9.21.41

1994

12 700,00 zł

Średni

23

PTUX449

IVECO Cacciamali 65C Thesi

2002

20 700,00 zł

Średni

24

PTUK896

IVECO Cacciamali 59E12 Thesi

2000

19 000,00 zł

Średni

25

PTUL054

Jelcz T 120

1993

19 680,00 zł

Średni

26

PTUCS10

MAN A 20

1997

34 000,00 zł

Średni

27

PTU37XX

Mercedes-Benz O350

1995

57 500,00 zł

Średni

28

PTU36AG

Otoyol M29.12

1998

17 500,00 zł

Średni

29

PTUWC33

Setra S 315

1995

35 500,00 zł

Średni

30

PTUWC34

Setra S 315 UL

1996

38 000,00 zł

Dobry

31

PK67449

Solbus ST11

2009

215 000,00 zł

Uszkodzony

32

PTUH408

Volkswagen LT 35

1998

11 992,50 zł

Średni

33

PTULV64

STAR 266 - pogotowie techniczne

1988

12 000,00 zł

Średni

34

PTUAJ01

Renault Megane Grandtour

2004

4 000,00 zł

Uszkodzony

35

KMK9274

Citroen C 15

1997

1 291,50 zł

Średni

 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości;
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości, na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 17.08.2017 r., godz. 10.00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem “wadium - pojazdy (nr rejestracyjny) PKS Turek SA w upadłości” (liczy się data wpływu kwoty wadium n rachunek bankowy).
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.08.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości - pojazdów PKS Turek SA w upadłości - 17.08.2017”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy  ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w tygodniku “Przegląd Koniński” w dniu 25.07.2017 r., na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach interntowych.

Motorower Router HT 5OQT-7

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki 
ruchomości wchodząc ej w skład masy upadłości 
Agnieszki Tarasewicz, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest motorower marki Router HT 5OQT-7, rok prod. 2010, nr rej. PTU 1M11, stan techniczny – uszkodzony, wchodzący w skład masy upadłości Agnieszki Tarasewicz, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 400,00 zł brutto.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 maja 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

Każda z ofert winna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty powinna posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 11. koperta powinna być opisana „Oferta zakupu motoroweru Router”
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości,
ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek 
(decyduje data wpływu oferty do siedziby)


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.

Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.

W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 576 729 630.

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 
8 maja 2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych.

prev next

Budynek mieszkalny  jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej położony w miejscowości Daszewice, ul. Dolna 7G, gm. Mosina.

Syndyk Masy Upadłości Aliny Wieczorowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej, którą stanowią działki gruntu nr ew. 656 i 511/8 o łącznej powierzchni 0,0884ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczego PU=126,72m2, położonej w miejscowości Daszewice, ul. Dolna 7G, gm. Mosina, dla której prowadzona jest KW nr PO1M/00045673/6, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 198 000,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki  nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Aliny Wieczorowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej, którą stanowią działki gruntu nr ew. 656 i 511/8 o łącznej powierzchni 0,0884ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczego PU=126,72m2, położonej w miejscowości Daszewice, ul. Dolna 7G, gm. Mosina, dla której prowadzona jest KW nr PO1M/00045673/6, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 198 000,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)
 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej cen netto jednak nie niższej niż cena wywoławcza.
 3. Oferty należy składać w terminie do dnia 19 maja 2017 roku do godz. 10:00, w Kancelarii Syndyka, ul. Łąkowa 20i, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).  
 4. Każda z ofert winna zawierać:
  a)dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
  b)w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
  c)proponowaną cenę zakupu netto nie niższą niż cena wywoławcza,
  d)proponowany termin i sposób zapłaty,
  e)dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
  f)oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
  g)oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
  h)każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
  i)wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
  j)poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
  k)ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
  l)koperta powinna być opisana „oferta zakup - Daszewice"
  m)oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:
  Kancelaria Syndyka, Łukasz Marciniak, ul. Łąkowa 20i, 62-700 Turek
  (Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka)
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2017 roku do godz. 10:15 w Kancelarii Syndyka, ul. Łąkowa 20i, 62-700 Turek.
 6. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 7. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 8. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 9. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 10. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 11. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 12. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 13. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 14. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 15. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 16. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w w Kancelarii Syndyka, lub pod numerem telefonu 662 260 445
 17. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w nieruchomości zamieszczono w dzienniku „Gazeta Wyborcza" w dniu 21.04.2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl
prev next

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości – pojazdów do sprzedaży:


Lp

Nr rej.

Marka /typ

Rok produkcji

Cena oszacowania brutto

Stan techniczny

1

PTU50AG

Autobus Autosan H10.10.02

1996

9 500 zł

Średni

2

PTUX425

Autobus Autosan H10.10.02

1997

10 000 zł

Średni

3

PTUE350

Autobus Autosan H10.10M.08

2000

5 750 zł

Średni

4

PTUN958

Autobus Autosan H9-21

1991

4 500 zł

Średni

5

PTUCS10

Autobus MAN A-20

1997

17 000 zł

Średni

6

PTU90AA

Autobus Autosan H10.10.02

1995

9 000 zł

Średni

7

PTUK896

Autobus Cacciamali/Iveco

2000

9 500 zł

Średni

8

PTUK893

Autobus Cacciamali/Iveco

2000

9 250 zł

Średni

9

PTU36AG

Autobus OTOYOL M29.12

1998

8 750 zł

Średni

10

PTUL054

Autobus Jelcz T 120

1993

19 680 zł

Średni

11

PTUU982

Autobus Autosan H9-21

1991

10 380 zł

Średni

12

PTU83AE

Autobus Autosan

H9-21-41

1994

12 700 zł

Średni

13

PTU37XX

Autobus Mercedes – Benz O 350

1995

57 500 zł

Dobry


3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:

 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości - pojazdów) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości.
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 17 lutego 2017 r. do godz. 10:00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem „wadium – ruchomości PKS Turek S.A w upadłości”.(liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

4. Oferty należy składać w terminie do dnia 17 lutego 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

5. Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
b) w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
c) proponowaną cenę zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena oszacowania.
d) dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
e) oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
f) oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
g) każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
h) wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
I) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
j) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
k) koperta powinna być opisana „Oferta zakupu ruchomości – pojazdów PKS Turek S.A. w upadłości”
l) oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek (Decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.

7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości

8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

14. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

15. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki, lub pod numerem telefonu 63 280 32 73.

18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 6 lutego 2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych.

prev next

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości


 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp

Wyszczególnienie ruchomości

Typ / model

Rok prod.

Cena oszacowania netto

Stan techniczny

1

Piła ramowa

BKA 30

1971

1 425 zł

Średni

2

Szlifierka do zaworów

SMC 8

1971

2 100 zł

Dobry

4

Wiertarka stołowa

WS 151

1986

1 375 zł

Dobry

5

Wytaczarka do bębnów hamulcowych

TO 161

1975

1 450 zł

Dobry

6

Wytaczarka do bębnów hamulcowych

TO 161 S

1979

1 450 zł

Średni

8

Tokarka uniwersalna

HUICHON

10-500x1500

---

11 200 zł

Dobry

9

Mobilny zbiornik na olej napędowy

TruckMaster 900

----

4 750 zł

Dobry

10

Samochód ciężarowy uniwersalny

Volkswagen LT 35

1998

9 750 zł

Dobry

11

Samochód ciężarowy uniwersalny

Citroen C 15

1997

1 050 zł

Średni

12

Samochód osobowy

Renault Megane Grandtour

2004

3 250 zł

Średni – uszkodzony silnik

13

Krawędziarka blacharska RAFAMET

BKR 1,6X2000

---

3795,73 zł

Średni

14

Prasa hydrauliczna HUTA STALOWA WOLA

PHM-100a

1969

10243,90 zł

Średni

 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości.
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 17 lutego 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 • dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 • w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 • proponowaną cenę zakupu netto, nie niższą niż cena oszacowania + należny podatek VAT.
 • dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 • oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 • oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 • każda strona oferty powinna posiadać bieżącą numerację,
 • wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 • poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 • ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 • koperta powinna być opisana „Oferta zakupu ruchomości PKS Turek S.A.
  w upadłości – 17 lutego 2017 r.”
 • oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości,
ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek

(Decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki, lub pod numerem telefonu 63 280 32 73.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 6 lutego 2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych.
prev next

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A w upadłości, za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:


Lp

Wyszczególnienie ruchomości

Typ / model

Rok prod.

75% ceny oszacowania netto

Stan techniczny

1

Krawędziarka blacharska RAFAMET

BKR 1,6X2000

---

3795,73 zł

Średni

2

Prasa hydrauliczna HUTA STALOWA WOLA

PHM-100a

1969

10243,90 zł

Średni


 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto, jednak nie niższej niż 75% ceny oszacowania każdej z ruchomości.
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 3 lutego 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu netto, nie niższą niż cena oszacowania + należny podatek VAT.
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty powinna posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 11. koperta powinna być opisana „Oferta zakupu ruchomości PKS Turek S.A.
  w upadłości – 3 lutego 2017 r.”
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości,
ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek

(Decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki, lub pod numerem telefonu 63 280 32 73.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 23 stycznia 2017 r., na stronie internetowej  www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych.
prev next

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości


 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – autobusy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości – pojazdów do sprzedaży:


Lp

Nr rej.

Marka /typ

Rok produkcji

Cena oszacowania brutto

Stan techniczny

1

PTUL054

Autobus Jelcz T 120

1993

19 680 zł

Średni

2

PTUU982

Autobus Autosan H9-21

1991

10 380 zł

Średni

3

PTU83AE

Autobus Autosan H9-21-41

1994

12 700 zł

Średni

4

PTU37XX

Autobus Mercedes – Benz O 350

1995

57 500 zł

Średni


3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:

 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości - pojazdów) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości.
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 24 stycznia 2017 r. do godz. 10:00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem „wadium – ruchomości PKS Turek S.A w upadłości”.(liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

4. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

5. Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,

b) w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,

c) proponowaną cenę zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena oszacowania.

d) dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

e) oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,

f) oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,

g) każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,

h) wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,

I) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

j) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie

k) koperta powinna być opisana „Oferta zakupu ruchomości – pojazdów PKS Turek S.A. w upadłości – 24 stycznia 2017r.”

l) oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek (Decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat

7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości

8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

14. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

15. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki, lub pod numerem telefonu 63 280 32 73.

18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 13 stycznia 2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych.prev next

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp

Wyszczególnienie ruchomości

Typ / model

Rok prod.

Cena oszacowania netto

Stan techniczny

1

Piła ramowa

BKA 30

1971

1 425 zł

Średni

2

Szlifierka do zaworów

SMC 8

1971

2 100 zł

Dobry

3

Szlifierka stołowa

ELNA SZ 750 C 32/200

1971

465 zł

Dobry

4

Wiertarka stołowa

WS 151

1986

1 375 zł

Dobry

5

Wytaczarka do bębnów hamulcowych

TO 161

1975

1 450 zł

Dobry

6

Wytaczarka do bębnów hamulcowych

TO 161 S

1979

1 450 zł

Średni

7

Wiertarka kolumnowa

CHOFUM WED 32

----

5 050 zł

Dobry

8

Tokarka uniwersalna

HUICHON

10-500x1500

---

11 200 zł

Dobry

9

Mobilny zbiornik na olej napędowy

TruckMaster 900

----

4 750 zł

Dobry

10

Samochód ciężarowy uniwersalny

Volkswagen LT 35

1998

9 750 zł

Dobry

11

Samochód ciężarowy uniwersalny

Citroen C 15

1997

1 050 zł

Średni

12

Samochód osobowy

Renault Megane Grandtour

2004

3 250 zł

Średni

 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości.
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu netto, nie niższą niż cena oszacowania + należny podatek VAT.
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty powinna posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 11. koperta powinna być opisana „Oferta zakupu ruchomości PKS Turek S.A.
  w upadłości – 24 stycznia 2017 r.”
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości,
ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek

(Decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki, lub pod numerem telefonu 63 280 32 73
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 12 stycznia 2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych – www.olx.pl , www.sprzedajemy.pl , www.lento.pl , www.gumtree.pl , www.otomoto.pl.
prev next

Syndyk Masy Upadłości  Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości   ogłasza sprzedaż z wolnej ręki  ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości


 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A w upadłości, za cenę nie niższa niż 50% ceny oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości – pojazdów do sprzedaży:


Lp

Nr rej.

Marka /typ

Rok produkcji

Cena oszacowania brutto

Stan techniczny

1

PTU50AG

Autobus Autosan H10.10.02

1996

9 500 zł

Średni

2

PTUX425

Autobus Autosan H10.10.02

1997

10 000 zł

Średni

3

PTUE350

Autobus Autosan H10.10M.08

2000

5 750  zł

Średni

4

PTUN958

Autobus Autosan H9-21

1991

4 500 zł

Średni

5

PTUCS10

Autobus MAN A-20

1997

17 000 zł

Średni

6

PTU90AA

Autobus Autosan H10.10.02

1995

9 000 zł

Średni

7

PTUK896

Autobus Cacciamali/Iveco

2000

9 500 zł

Średni

8

PTUK893

Autobus Cacciamali/Iveco

2000

9 250 zł

Średni

9

PTU36AG

Autobus OTOYOL M29.12

1998

8 750 zł

Średni


3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:

 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości - pojazdów) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości.
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 23 stycznia 2017 r. do godz. 10:00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem „wadium – ruchomości PKS Turek S.A w upadłości”.(liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

4. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 stycznia 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

5. Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,

b) w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,

c) proponowaną cenę zakupu netto i brutto, nie niższa niż cena oszacowania.

d) dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

e) oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,

f) oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,

g) każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,

h) wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,

I) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

j) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie

k) koperta powinna być opisana „Oferta zakupu ruchomości – pojazdów PKS Turek S.A. w upadłości”

l) oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek (Decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat

7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości

8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

14. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

15. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki, lub pod numerem telefonu 63 280 32 73

18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dzienniku „Gazeta Wyborcza" w dniu 9 stycznia 2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych.prev next