Janusz Sompolski prowadzący gospodarstwo rolne w restrukturyzacji (XI GRp 46/19)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - ASR Artur Kapłon

30.12.2019 r. - postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowegoSAPO-DOBRA Sp. z o.o. w restrukturyzacji (XI GRp 18/19)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - ASR Artur Kapłon

05.06.2019 r. - postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (MSiG nr 133/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. - poz. 36337)

05.08.2019 r. - obwieszczenie o terminie zgromadzenia wierzycieli (MSiG nr 150/2019 z dnia 05.08.2019 r. - poz. 40585)

06.08.2019 r. - obwieszczenie o spisie wierzytelności oraz spisie wierzytelności spornych (MSiG nr 151/2019 z dnia 06.08.2019 r. - poz. 40854)
17.01.2020 r. - obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności i stwierdzeniu przyjęcia układu (MSiG nr 11/2020 z dnia 17.01.20220 r. - poz. 2649)

10.01.2020 r. - obwieszczenie o terminie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu (MSiG nr 6/2020 z dnia 10.01.20220 r. - poz. 1292)TURDROG Zygmunt Kucharski w restrukturyzacji (XI GRp 23/18)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - SSR Irena Flotyńska

10.10.2018 r. - postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (MSiG nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r. - poz. 185)

17.01.2019 r. - obwieszczenie o spisie wierzytelności (MSiG nr 12/2019 z dnia 17.01.2019 r. - poz. 3051)
CNC Metal Partner Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości (XI GUp 190/17)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - ASR Artur Kapłon

15.09.2017 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 204/2017 z dnia 20.10.2017 r. - poz. 39241)

14.09.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 179/2018 z dnia 14.09.2018 r. - poz. 40071)
Stanisław Arent w upadłości (XI GUp 162/17)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - SSR Łukasz Lipowicz

20.07.2017 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 161/2017 z dnia 22.08.2017 r. - poz. 31836)

02.10.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności oraz I uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG 191/2018 z dnia 02.10.2018 r. - poz. 42723)

14.01.2019 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności

14.01.2019 r. - postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości samochodu osobowego Renault 21
Marcin Skowroński w upadłości  (XI GUp 137/17)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - SSR Łukasz Lipowicz

14.06.2017 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 129/2017 z dnia 06.07.2017 r. - poz. 26111)
22.06.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności oraz I uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG nr 120/2018 z dnia 22.06.2018 r. - poz. 27192)
22.02.2019 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności
04.03.2019 r. - obwieszczenie o II uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG nr 44/2019 z dnia 04.03.2019 r. - poz. 11368)
20.05.2019 r. - postanowienie o zatwierdzeniu II uzupełniającej listy wierzytelności
17.12.2019 r. - postanowienie o ustaleniu planu spłaty
Agnieszka Tarasewicz w upadłości (XI GUp 17/17)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - SSR Łukasz Lipowicz

20.01.2017 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 69/2017 z dnia 07.04.2017 r. - poz. 12758)

13.04.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 73/2018 z dnia 13.04.2018 r. - poz. 15626)

29.08.2018 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S. A.            w upadłości (XI GUp 306/16)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - SSR Łukasz Lipowicz

02.11.2016 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 2/2017 z dnia 03.01.2017 r. - poz. 199)

18.09.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 181/2018 z dnia 18.09.2018 r. - poz. 40455)

02.11.2018 r. - obwieszczenie o I uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG nr 213/2018 z dnia 02.11.2018 r. - poz. 47986)

21.11.2018 r. - postanowienie o zatwierdzeniu I uzupełniającej liście wierzytelności
Alina Wieczorowska w upadłości (XI GUp 90/15)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - SSR Adam Januszewski

16.06.2015 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 129/2015 z dnia 07.07.2015 r. - poz. 9806)

22.03.2016 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 56/2016 z dnia 22.03.2016 r. - poz. 6460)

19.10.2016 r. - obwieszczenie o zmianie syndyka (MSiG nr 203/2016 z dnia 19.10.2016 r. - poz. 26904)

 05.09.2019 r. -  postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli
Jarosław Kubel w upadłości (XI GUp 29/16)
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

15.02.2016 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 61/2016 z dnia 30.03.2016 r. - poz. 7093)

13.03.2017 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 50/2017 z dnia 13.03.2017 r. - poz. 9015)

20.06.2017 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności

15.05.2018 r. - obwieszczenie o I uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG nr 93/2018 z dnia 15.05.2018 r. - poz. 20253)

15.05.2018 r. - obwieszczenie o ostatecznym planie podziału funduszów masy upadłości (MSiG nr 93/2018 z dnia 15.05.2018 r. - poz. 20290)

27.07.2018 r. - postanowienie o zatwierdzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności oraz ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości

31.08.2018 r. - postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli
Janusz Michalak w upadłości (XI GUp 28/16)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia Komisarz - SSR Ryszard Rakower

12.02.2016 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 53/2016 z dnia 17.03.2016 r. - poz. 6052)

23.01.2017 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 15/2017 z dnia 23.01.2017 r. - poz. 2303)

11.04.2017 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności

02.08.2019 r.  - postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego
Tomasz Siekierski w upadłości (XI GUp 23/16)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia Komisarz - SSR Adam Januszewski

04.02.2016 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 47/2016 z dnia 09.03.2016 r. - poz. 5286)

01.02.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności oraz I uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG nr 23/2018 z dnia 01.02.2018 r. - poz. 4776)

25.07.2018 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności

14.08.2019 r. - postanowienie o zatwierdzeniu odrębnego planu podziału
Maria Gawron w upadłości (XI GUp 151/17)
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia Komisarz - ASR Wojciech Stanke

29.06.2017 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 141/2-17 z dnia 24.07.2017 r. - poz. 28410)

10.05.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 90/2018 z dnia 10.05.2018 r. - poz. 19466)

22.06.2018 r. - obwieszczenie o I uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG nr 120/2018 z dnia 22.06.2018 r. - poz. 27155)

10.07.2018 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności

24.10.2018 r. - postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego w całości bez ustalania planu spłaty wierzycieli
Luiza Zawartowska w upadłości (XI GUp 86/16)
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia Komisarz - SSR Ryszard Rakower

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia Komisarz - SSR Adam Januszewski

01.04.2016 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 111/2016 z dnia 10.06.2016 r. - poz. 14495)

23.01.2017 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 15/2017 z dnia 23.01.2017 r. - poz. 2303)

18.08.2017 r. - obwieszczenie o I uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG nr 159/2017 z dnia 18.08.2017 r. - poz. 31499)

07.04.2018 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności

28.05.2018 r. - postanowienie o ustaleniu plany spłaty wierzycieliLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.