Postępowania upadłościowe przedsiębiorstw   Postępowania upadłościowe osób fizycznych

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości 
sygn. akt XIV GUp 88/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 
XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Agnieszka Bujnowicz-Tomaszewska 
Syndyk: Aleksandra Marciniak 

18.05.2020 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości 
(MSiG nr 112/2020 z dnia 10.06.2020 r. - poz. 26585)

Zdzisława Kamińska w upadłości
sygn. akt XIV GUp 132/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Agata Dankiewicz 
Syndyk: Aleksandra Marciniak

17.06.2020 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

CNC Metal Partner Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości
sygn. akt XI GUp 190/19

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: ASR Artur Kapłon

Syndyk: Łukasz Marciniak

15.09.2017 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

(MSiG nr 204/2017 z dnia 20.10.2017 r. - poz. 39241)

14.09.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności

(MSiG nr 179/2018 z dnia 14.09.2018 r. - poz. 40071)

Szymon Pasowski w upadłości 
sygn. akt XIV GUp 128/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Izabela Ścieżko-Twardowska
Syndyk: Aleksandra Marciniak

15.06.2020 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości
sygn. akt XI GUp 306/16

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Łukasz Lipowicz

Syndyk: Łukasz Marciniak 

02.11.2016 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości 

(MSiG nr 2/2017 z dnia 03.01.2017 r. - poz. 199)

18.09.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności 

(MSiG nr 181/2018 z dnia 18.09.2018 r. - poz. 40455)

02.11.2018 r. - obwieszczenie o I uzupełniającej liście wierzytelności 

(MSiG nr 213/2018 z dnia 02.11.2018 r. - poz. 47986)

21.11.2018 r. - postanowienie o zatwierdzeniu I uzupełniającej liście wierzytelności

Tadeusz Michalak w upadłości 
sygn. akt XI GUp 128/20

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Irena Flotyńska 

Syndyk: Aleksandra Marciniak

14.05.2020 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Marzena Dunal w upadłości 
sygn. akt. XI GUp 105/20

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Syndyk: Aleksandra Marciniak

04.05.2020 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Janusz Szymański w upadłości 
sygn. akt XI GUp 86/20

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Przemysław Nowacki

Syndyk: Aleksandra Marciniak

14.05.2020 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Irena Szmagaj w upadłości 
sygn. akt. XI GUp 72/20

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Przemysław Nowacki

Syndyk: Aleksandra Marciniak

19.03.2020 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Łukasz Ławniczak w upadłości
sygn. akt. XI GUp 65/20

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Magdalena Bojarska

Syndyk: Aleksandra Marciniak

12.03.2020 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Hubert Kosmowski w upadłości
sygn. akt. XI GUp 54/20

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Magdalena Bojarska

Syndyk: Aleksandra Marciniak

03.03.2020 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Emil Kuligowski w upadłości
sygn. akt XIV GUp 42/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Magdalena Szymańska 
Syndyk: Aleksandra Marciniak

18.02.2020 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Stefan Olejniczak w upadłości  
sygn. akt. XI GUp 30/20

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: ASR Wojciech Stanke

Syndyk: Aleksandra Marciniak

12.02.2020 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Władysława Durka w upadłości  
sygn. akt. XI GUp 360/19

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: ASR Wojciech Stanke

Syndyk: Aleksandra Marciniak

10.12.2019 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sylwia Desecka w upadłości  
sygn. akt. XI GUp 304/19

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Przemysław Nowacki

Syndyk: Aleksandra Marciniak

30.10.2019 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Alicja Kolęda w upadłości  
sygn. akt. XI GUp 298/19

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Irena Flotyńska 

Syndyk: Aleksandra Marciniak

28.10.2019 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Halina Salamon w upadłości
sygn. akt XIV GUp 298/19 

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Magdalena Szymańska
Syndyk: Łukasz Marciniak

04.12.2019 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości 

Paweł Galuba w upadłości
sygn. akt XIV GUp 280/19 

I Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Magdalena Szymańska
Syndyk: Łukasz Marciniak

21.11.2019 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Stanisław Arent w upadłości
sygn. akt. XI GUp 162/17

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Łukasz Lipowicz

Syndyk: Łukasz Marciniak

 20.07.2017 r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości

(MSiG nr 161/2017 z dnia 22.08.2017 r. - poz. 31836)

02.10.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności i uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG 191/2018 z dnia 02.10.2018 r. - poz. 42723)

14.01.2019 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności

14.01.2019 r. - postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości samochodu osobowego Renault 21

Marcin Skowroński w upadłości
sygn. akt.  XI GUp 137/17

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Łukasz Lipowicz
Syndyk: Łukasz Marciniak 
04.06.2017 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości 
(MSiG nr 129/2017 z dnia 06.07.2017 r. - poz. 26111)
22.06.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności oraz I uzupełniającej liście wierzytelności 
(MSiG nr 120/2018 z dnia 22.06.2018 r. - poz. 27192)
22.02.2019 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności
04.03.2019 r. - obwieszczenie o II uzupełniającej liście wierzytelności 
(MSiG nr 44/2019 z dnia 04.03.2019 r. - poz. 11368)
20.05.2019 r. - postanowienie o zatwierdzeniu II uzupełniającej listy wierzytelności
17.12.2019 r. - postanowienie o ustaleniu planu spłaty

Agnieszka Tarasewicz w upadłości
sygn. akt. XI GUp 17/17

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz: SSR Łukasz Lipowicz
Syndyk: Łukasz Marciniak 
20.01.2017 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości 

(MSiG nr 69/2017 z dnia 07.04.2017 r. - poz. 12758)

13.04.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności 

(MSiG nr 73/2018 z dnia 13.04.2018 r. - poz. 15626)

29.08.2018 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności


Alina Wieczorowska w upadłości (XI GUp 90/15)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia-komisarz - SSR Adam Januszewski

16.06.2015 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 129/2015 z dnia 07.07.2015 r. - poz. 9806)

22.03.2016 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 56/2016 z dnia 22.03.2016 r. - poz. 6460)

19.10.2016 r. - obwieszczenie o zmianie syndyka (MSiG nr 203/2016 z dnia 19.10.2016 r. - poz. 26904)

 05.09.2019 r. -  postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli
Jarosław Kubel w upadłości (XI GUp 29/16)
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

15.02.2016 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 61/2016 z dnia 30.03.2016 r. - poz. 7093)

13.03.2017 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 50/2017 z dnia 13.03.2017 r. - poz. 9015)

20.06.2017 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności

15.05.2018 r. - obwieszczenie o I uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG nr 93/2018 z dnia 15.05.2018 r. - poz. 20253)

15.05.2018 r. - obwieszczenie o ostatecznym planie podziału funduszów masy upadłości (MSiG nr 93/2018 z dnia 15.05.2018 r. - poz. 20290)

27.07.2018 r. - postanowienie o zatwierdzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności oraz ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości

31.08.2018 r. - postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli
Janusz Michalak w upadłości (XI GUp 28/16)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia Komisarz - SSR Ryszard Rakower

12.02.2016 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 53/2016 z dnia 17.03.2016 r. - poz. 6052)

23.01.2017 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 15/2017 z dnia 23.01.2017 r. - poz. 2303)

11.04.2017 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności

02.08.2019 r.  - postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego
Tomasz Siekierski w upadłości (XI GUp 23/16)

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia Komisarz - SSR Adam Januszewski

04.02.2016 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 47/2016 z dnia 09.03.2016 r. - poz. 5286)

01.02.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności oraz I uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG nr 23/2018 z dnia 01.02.2018 r. - poz. 4776)

25.07.2018 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności

14.08.2019 r. - postanowienie o zatwierdzeniu odrębnego planu podziału
Maria Gawron w upadłości (XI GUp 151/17)
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia Komisarz - ASR Wojciech Stanke

29.06.2017 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 141/2-17 z dnia 24.07.2017 r. - poz. 28410)

10.05.2018 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 90/2018 z dnia 10.05.2018 r. - poz. 19466)

22.06.2018 r. - obwieszczenie o I uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG nr 120/2018 z dnia 22.06.2018 r. - poz. 27155)

10.07.2018 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności

24.10.2018 r. - postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego w całości bez ustalania planu spłaty wierzycieli
Luiza Zawartowska w upadłości (XI GUp 86/16)
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia Komisarz - SSR Ryszard Rakower

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sędzia Komisarz - SSR Adam Januszewski

01.04.2016 r. - postanowienie o ogłoszeniu upadłości (MSiG nr 111/2016 z dnia 10.06.2016 r. - poz. 14495)

23.01.2017 r. - obwieszczenie o liście wierzytelności (MSiG nr 15/2017 z dnia 23.01.2017 r. - poz. 2303)

18.08.2017 r. - obwieszczenie o I uzupełniającej liście wierzytelności (MSiG nr 159/2017 z dnia 18.08.2017 r. - poz. 31499)

07.04.2018 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności

28.05.2018 r. - postanowienie o ustaleniu plany spłaty wierzycieli